Skip to content

В Днепре поставили точку в вопросе новогодней елки и других украшений

Валерия Доброта

Новини Дніпра: Новорічна ялинка в Дніпрі - Наше Місто

Чем ближе Новый год, тем чаще возникает вопрос, будут ли в этом году украшать город к праздникам. Заместитель городского головы Михаил Лысенко сегодня поставил точку в этом вопросе. Он заявил, что в Днепре не будет ни главной новогодней елки, ни иллюминаций, абсолютно ничего, сообщает сайт «Наше Місто».

«В информационном пространстве вопрос об украшении города обсуждался еще в ноябре. Тогда городской голова Борис Филатов спросил у горожан, нужно ли устанавливать главную елку. Проводился специальный опрос, по результатам которого более 60% людей ответили, что праздник не ко времени. Что елку будем устанавливать после Победы. Поэтому городскими властями было принято окончательное решение не украшать город вообще. Не будет ни елок, ни иллюминаций, абсолютно ничего. Единственное, что, если торговые центры захотят установить елки на своей территории, им никто мешать не будет. Единственная просьба, чтобы без подсветки, потому что нужно экономить», — рассказал Лысенко.

Чим ближче Новий рік, ти частіше виникає питання, чи будуть в цьому році прикрашати місто до свят. Заступник міського голови Михайло Лисенко сьогодні поставив крапку в цьому питанні. Він заявив, що в Дніпрі не буде ні головної новорічної ялинки, ні ілюмінацій, абсолютно нічого, пові-домляє сайт «Наше місто». «І інформаційному просторі питання про прикрашання міста обговорювалося ще в листопаді. Тоді міський голова Борис Філатов запитав у містян, чи потрібно встановлювати головну ялинку. Про-водилося спеціальне опитування, за результатами якого більше 60% людей відповіли, що свято не на часі. Що ялинку будемо встановлювати після Перемоги. Тому міською владою було прийняте остаточне рішення не прикрашати місто взагалі. Не буде ні ялинок, ні ілюмінацій, абсо-лютно нічого. Єдине, що, якщо торгові центри захочуть встановити ялинки на своїй території, ніх-то їм заважати не буде. Єдине прохання, щоб без підсвітки, бо треба економити», - розповів Ли-сенко. Заммера додав, що кошти, які планували витратити з міського бюджету на встановлення ялинки, перерозподілять. «У нас є куди витрачати гроші. Є кому допомагати. Останній ракетний удар залишив без покрівлі 5-під’їздний будинок. Крім того, дуже багато розбитих вікон. Ми встановлюємо металопластикові вікна незалежно від форми власності будинку», - сказав Лисенко.

Заммэра добавил, что средства, которые планировали потратить из городского бюджета на установку елки, перераспределят.

«У нас есть куда тратить деньги. Есть кому помогать. Последний ракетный удар оставил без кровли 5-подъездный дом. Кроме того, очень много разбитых окон. Мы устанавливаем металлопластиковые окна независимо от формы собственности дома», – сказал Лысенко.

Категория: Война, Вопрос/ответ, Новости Днепра, Общественные и социальные новости Днепра

Метки: , ,

Поделиться: