Skip to content

12 правил користування газом у Дніпрі

Кристина Гришанова

Кристина Гришанова

12 правил користування газом у Дніпрі. Новости Днепра

12 правил користування газом у Дніпрі. Новости Днепра

Публічне акціонерне товариство «Дніпрогаз» та Головне управлін­ня Держпраці у Дніпропетровській області звертають увагу мешкан­ців житлових багатоквартирних та приватних будинків на обов’язкове дотримання правил безпечного ко­ристування газовими приладами у побуті.

Нагадуємо споживачам при­родного газу м. Дніпра та Дніпров­ського району 12 простих правил, які допоможуть зберегти тепло та комфорт у домівках:

1 Обов’язково провітрюйте приміщення під час користу­вання газовими приладами.

2 Якщо тяга в димоході слабка або відсутня, не користуйтесь газом – це смертельно небезпечно.

3 Не перевіряйте тягу у венти­ляційних каналах запаленим сірником.

4 Не встановлюйте витяжки у вентиляційні канали за наяв­ності газових котлів (щоб уникнути утворення оберненої тяги з потра­плянням чадного газу в приміщен­ня). Нагадуємо, що згідно з вимога­ми розділу V п. 6.5 Правил безпеки систем газопостачання у будинках, які обладнані приладами і апарата­ми з відводом продуктів згорання в димоходи, забороняється влашту­вання витяжної вентиляції зі штуч­ним спонуканням.

5 Не залишайте без нагляду працюючі газові прилади.

6 Після користування газом за­крийте крани на газопроводі.

7 Не користуйтесь несправними газовими приладами.

8 Не використовуйте для сну кухні та приміщення, де вста­новлені газові прилади.

9 Не обігрівайте домівку за до­помогою газової плити, не су­шіть білизну над плитою.

10 Не переміщайте, не вста­новлюйте та не ремон­туйте газові прилади самостійно. Довірте цю роботу спеціалістам га­зової компанії.

11 Відчувши запах газу, за­крийте газові крани і про­вітріть приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикай­те електроосвітлення і електроапаратуру. Негайно викличте ава­рійно-диспетчерську службу ПАТ «Дніпрогаз» за телефоном 104 (ці­лодобово, без вихідних).

12 Вчасно платіть за спожи­тий газ. Це запорука ста­більного тепла і затишку!

Категория: Архив, Новости Днепра, Общественные и социальные новости Днепра

Метки: 

Поделиться: