Skip to content

Заборона чоловікам пересуватися країною: ексклюзивні коментарі юриста з Дніпра

Валерия Доброта

Заборона чоловікам пересуватися країною - Наше Мисто

В мережі нещодавно з’явився лист головнокомандуючого ЗСУ, Валерія Залужного датований 28 червня 2022 року «Щодо  особливостей виїзду за межі проживання (місця перебування) призовників, військовозобов’язаних та резервістів з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час». Згодом Генштаб України підтвердив існування заборони пересування чоловіків за межами місця проживання/перебування під час військового стану. Ці новини викликали широкий резонанс у суспільстві, що й зрозуміло. Журналісти сайту «Наше Місто» звернулися за роз’ясненнями до адвокатки практики судового урегулювання спорів юридичного агентства «Абсолют» Анни Попкової. І ось що вона нам відповіла.

Заборона чоловікам пересуватися країною: ексклюзивні коментарі юриста з Дніпра

«У листі Залужного зокрема наголошується що: «відповідно до вимог п.16 ч.1 ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» частини 6 ст. 22 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та ч.4 ст. 37 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов’язаних та резервістів – є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку».

При цьому, як нормативно урегульовану передумову встановлення такого обов’язку — наводиться п.9 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ 07.12.2016 року, де вказано, що саме Генеральний штаб ЗСУ визначає особливості ведення військового обліку.

Заборона чоловікам пересуватися країною: ексклюзивні коментарі юриста з Дніпра

І до листа на 5-ти аркушах додається затверджений ГШ ЗСУ – «Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний стан» (надалі – Порядок). Та пропонується забезпечити його виконання саме в частині, що стосується у тому числі при оформлені документів для перетину держкордону.

Власне, лист викладено в мережі, однак ані на офіційному сайті Міністерства оборони, ані в переліку нормативно-правових актів на інших офіційних сайтах та сторінках органів виконавчої влади, на превеликий жаль, побачити у вільному доступі повний текст цього Порядку, офіційно затвердженого начальником ГШ ЗСУ Сергієм Шапталою, не вдається за можливе. Тому надати юридичну оцінку останньому по всіх його пунктах важко.

Разом із тим, за узагальненим підходом, приписи Конституції України, як норми прямої дії встановлюють що:

 (ст. 3) «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». «Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» (!!!)

(ст.21) «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (!!!)

(ст. 33)  «Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень (*), які встановлюються законом».

Разом із тим, визначеним приписами Основного Закону правам — протиставляється й обов’язок для кожного з громадян:

(ст.65) «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України».

(*) Та Законом України «Про правовий режим воєнного стану», саме й визначено низку обмежень стосовно  обмеження прав свободи пересування, й залишення території країни в період дії воєнного стану.

Заборона чоловікам пересуватися країною: ексклюзивні коментарі юриста з Дніпра

Зокрема за визначенням що дає Закон «Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень».

Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX  (зі змінами) у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану»  — було оголошено військовий стан на всій території України, з відповідними обмеженнями прав передбачених статтями 30 — 34383941 — 4453 Конституції України. До переліку прав гарантованих Конституцією України, на які можуть законом бути накладені обмеження — входить і свобода пересування встановлена ст. 33 Конституції.

А норма ч.6 ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», містить у собі дефініцію, яка передбачає право військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати в Україні або в її окремих місцевостях та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного  у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Тож, сам по собі такий лист головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного, датований 28 червня 2022 року, «Щодо  особливостей виїзду за межі проживання (місця перебування) призовників, військовозобов’язаних та резервістів з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час» та Порядок, не містять якихось особливих чи неочікуваних тенденцій. Однак разом із тим, як на сьогодні неякісно проводиться відбір та оцінка стану здоров’я призовників, військовозобов’язаних, резервістів – звичайно викликає занепокоєння імовірність маніпуляцій та збільшення корупційних проявів, пов’язаних із отриманням таких дозволів на переміщення осіб.

Крім того, вважаємо, що в Порядку не до кінця й не дуже якісно опрацьований механізм надання такого дозволу з урахуванням певних перепон для тих осіб, які вже набули статусу тимчасово переміщених, або які через активні дії військові, на територіях їх обліку не в змозі виконати такі вимоги Порядку саме за місцем перебування на військовому обліку. Бо – елементарно, військомати (ТЦК та СП) в таких регіонах просто не завжди здійснюють діяльність.

Нарівні з вказаним зверхня ускладненість документування, короткі строки дії, призведуть виключно до маніпуляцій та зловживань. Тим більш, що невмотивовані (примусово мобілізовані) військові, це аж ніяк не користь, а навпаки, важель, який знижує боєздатність армії. Армія повинна бути виключно професійна та побудована на добровільних засадах через механізми державного стимулювання, зацікавленості, професійної підготовки, тощо».

Категория: Война, Новости Днепра, Самые читаемые

Метки: 

Поделиться: