Как получить ID-карту в Днепре: ответы на главные вопросы горожан

Евгения Кирьянова
    -
Как получить ID-карту в Днепре: ответы на главные вопросы горожан. Новости Днепра

Сьогодні внутрішні паперові паспорти дніпряни все частіше міняють на пластикові ID-картки. Як відомо, зараз оформити картку можуть не лише ті, хто отримує паспорт вперше, а й інші категорії населення. Чи всім потрібно міняти паспорт, яка вартість оформлення, чи може ID-картка замінити закордонний паспорт? На прямій лінії в редакції «НМ» на ці та інші питання читачів відповіли начальник управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління міграційної служби України в Дніпропетровській області Юрій БУЛАХ і головний спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Світлана КАРЯКА.

Как получить ID-карту в Днепре: ответы на главные вопросы горожан. Новости Днепра

— Чи всім потрібно оформ­ляти ID-картку?

— Запровадження ID-кар­ток — тривалий процес, який в Україні, за прикладом європейських держав, відбу­ватиметься природним шляхом. Обов’яз­кової заміни документів, як і встановлен­ня граничних термінів дії раніше виданих паспортів зразка 1994 року (у вигляді книжечки), не передбачається.

— Це правда, що ID-картку неможливо підробити?

— Головним мотивом запро­вадження нових паспортів саме і є їхня захищеність від підробок. Картка містить електронний безконтактний чіп, який не­можливо змінити або скопіювати. Не се­крет, що користуватися паспортом-кни­жечкою не дуже безпечно – шахраї підробляють документи, використовують їх у своїх оборудках у банківській сфері, щодо нерухомості тощо.

Нові паспорти, на відміну від папе­рових, видаються на основі електронної бази даних – Єдиного державного де­мографічного реєстру. Отже кожному лише раз доведеться пройти процедуру ідентифікації, а надалі інформація про неї буде міститися в реєстрі.

— Яка інформація вноситься в паспорт-картку?

— Це назва держави, документа, місце народження, прізвище, ім’я, по батькові отримувача паспорта, стать, громадян­ство, дата народження, унікальний но­мер запису в реєстрі, номер документа, дата видачі, код уповноваженого суб’єк­та, який видав документ, оцифроване зображення обличчя і підпис власника карти. Ці дані дублюються на електро­нний чіп. Туди ж додається й інформа­ція, яка може бути змінена. Наприклад, реєстрація місця проживання, сімейний стан, інформація про дітей

— Чи може ID-картка заміни­ти закордонний паспорт?

— Ні, не може. Картка є паспортом громадянина України, який посвідчує особу, підтверджує громадян­ство і не дає права перетинати кордон без закордонного паспорта.

— Скільки коштує оформити новий паспорт?

— Державна міграційна служба видає їх безплатно для тих, хто досяг 14-річного віку і отримує паспорт вперше. Заміна паперового на ID-картку протягом 20 днів коштує 279 гривень (87 гривень за адмінпослуги по оформленню та видачі й 192 за бланк). Оформлення за десять днів обійдеться в 366 гривень.

— Чи можна відмовитися від оформлення ID-картки?

— Законодавство України не передбачає можливості для відмови за будь-якими мотивами, у тому числі й ре­лігійними. Це було б нелогічно з огляду на головну мету запровадження цього документа – безпеку. У разі ухвалення су­довою інстанцією рішень стосовно окре­мих громадян України, міграційна служ­ба зробить усе можливе для виконання таких судових рішень.

— При зміні місця проживан­ня як вноситиметься до карт­ки ця інформація?

— Дані, які протягом життя людини можуть змінюватися, будуть занесені лише до електронного чіпу паспорта. Їх можна змінити без виготовлення (і, відповідно, оплати) нового доку­мента у підрозділі міграційної служ­би. Зчитати інформацію, яка записана на чіп (окрім відбитків пальців рук), можна навіть за допомогою сучасного смартфона. На офіційному сайті полі­графкомбінату «Україна» доступне для безплатного завантаження необхідне програмне забезпечення (https://pk-ukraina.gov.ua)

— Яка зараз ситуація щодо черг на оформлення біоме­тричних документів?

— На сьогодні ажіотаж спав, і в майже 90 відсотків підрозділів державної мі­граційної служби можна вільно записа­тися до електронної черги на сайті ДМС на найближчі дні у зручний для вас час. Там же, де місць в онлайн-сервісі немає, можна прийти і оформити через поточну чергу або звернутися до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

— Куди звертатися, щоб от­римати ID-картку?

— Паспорти у вигляді плас­тикової картки оформляють підрозділи Державної міграційної служби України. Оформлення і видача першої ID-картки здійснюється за місцем реєстрації. У по­дальшому всі додаткові послуги можна буде отримати в будь-якому іншому під­розділі за місцем проживання.

— Це правда, що місцеві громади можуть надава­ти пільги по оформленню паспортів?

— Так, законом передбачено право місцевих громад самостійно звільняти певні категорії громадян від оплати вартості адмінпослуг та/або компен­сувати громадянам вартість бланка за рахунок місцевих бюджетів. Це стосу­ється як ID-карток, так і закордонних паспортів.

— Чи повинна ID-картка під­тверджувати місце прожи­вання людини?

— Ні, не повинна. Реєстри територі­альних громад надають усі можливості для взаємодії між різними комунальни­ми службами у процесі надання послуг, у тому числі з питань перевірки реєстрації місця проживання, у випадках, коли це необхідно територіальній громаді.

Разом з тим Україна прагне до ексте­риторіальності основних послуг, тобто кожна людина має отримувати послуги незалежно від того, де вона зареєстро­вана. Наприклад, після оформлення першої ID-картки та внесення даних до ЄДДР всі подальші послуги з доку­ментування людина може отримати у будь-якому місті України, незалежно від місця реєстрації. Підписати декларацію з сімейним лікарем також можна неза­лежно від реєстрації.

Відповідно до роз’яснення Націо­нального банку України, ID-картка не обмежує можливості українців щодо користування банківськими послуга­ми. Якщо у банку немає спеціального пристрою для зчитування даних, то громадянин може в анкеті-опитуваль­нику вказати інформацію про фактич­не місце проживання, яке підтверджує підписом і несе за це повну відпові­дальність.

— В яких випадках потріб­не зчитування даних з чіпу паспорта?

— Зчитування потрібне у двох ви­падках:

  • верифікація документа (міграційна та прикордонна служби мають для цього необхідне обладнання);
  • використання можливостей ID-карт­ки у роботі електронних сервісів або зчи­тування установою для скорочення часу надання послуг.

ID-картка — самодостатній документ, який посвідчує особу і підтверджує гро­мадянство України, для використання у будь-якій життєвій ситуації не потребує ані зчитування даних з чіпу, ані подання додаткових довідок чи сертифікатів.

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Поделиться: