Євробляхи в законі: 10 запитань і відповідей про нові правила розмитнення

Евгения Кирьянова
    -

Півтора місяця тому в Україні розмитнили за новими правилами перший автомобіль на євробляхах. А за місяць (з 25 листопада по 26 грудня 2018 року) в країні зареєстрували вже 11 тисяч авто з європейськими номерами.

За повідомленням Державної фіскальної служби, всі ці автомобілі були ввезені в Україну ще з 1 січня 2015 року, до набрання чинності нових правил вве­зення.

Характерно, що у названій кількості зареєстрова­них авто майже 9,6 тисячі транспортних засобів пере­бували на території України з порушенням вимог Мит­ного кодексу. За них тепер їхні власники добровільно сплатили 81,5 млн грн (8500 грн за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, що 23 листопада Президент України підписав закон, який спрощує процедуру розмитнен­ня автомобілів, зокрема з європейськими номерами, та закон, який підвищує відповідальність за порушен­ня правил розмитнення автомобілів.

Як зазначено на офіційній сторінці глави держа­ви у Фейсбуці, всі кошти від розмитнення надійдуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це непростий компроміс між державою і фактичними власниками авто. Для того щоб останні не мали сумніву, що гроші йдуть на благородну справу, їх вирішили спрямувати на допо­могу пенсіонерам.

Наш матеріал не для тих, хто хотів би якимось чи­ном обійти правила розмитнення авто з іноземною реєстрацією, такі теж трапляються (прагнуть або по­ставити його на консульський облік, чи залишити в сусідній країні), а для переважної більшості українців, які хотіли б діяти по закону.

Хто і як визначає вартість автомобіля, з якого пла­титься мито? Якими документами це підтверджуєть­ся? Можна самостійно заповнити декларацію чи по­трібний митний брокер і де його знайти? З такими та іншими запитаннями кілька читачів «НМ» звернулися до редакції у зв’язку зі змінами до Митного кодексу України. На найбільш хвилюючі питання стосовно митного оформлення авто з іноземною реєстрацією відповідає заступник начальника управління органі­зації митного контролю та оформлення — начальник відділу організації митного контролю Дніпропетров­ської митниці ДФС України Володимир Деркач.

Євробляхи в законі: 10 запитань і відповідей про нові правила розмитнення

1 Які документи подають для митного оформлення авто, ввезених в Україну з Литви, Польщі, Болгарії, Німеччини: в режимі тран­зиту; тимчасового ввезення; в яких транзит прострочений/не простро­чений; на автомобілі, які будуть вво­зитися з Європи згідно з новим зако­ном?

В усіх перелічених випадках разом із митною декларацією на транспорт­ний засіб, що декларується в режим імпорт (вільний обіг), подаються такі основні документи:

— реєстраційні (технічні) на тран­спортний засіб (як правило, технічний паспорт);

— що підтверджують право влас­ності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу) або право ним роз­поряджатися та декларувати (дору­чення);

— рахунок-фактура (інвойс) або ін­ший документ, який визначає вартість товару (можливо, це той самий доку­мент, що підтверджує право власно­сті).

2 Де можна розмитнити авто, що вже є в Україні або яке планують ввезти до нас?

Це можна зробити на будь-якій митниці України. Адреси та реквізити є на субсайтах територіальних органів ДФС або на веб-порталі ДФС.

3 Чи можна, не виїжджаючи з України, оформити авто на митниці свого регіону?

Так, можна. Необхідні документи і транспортний засіб пред’явіть у будь- яку (найближчу) митницю.

4 Може авто бути заявлене в режим імпорт особою, яка не перетинала на ньому кордон?

Може. Але за умови подання до­кументів, що підтверджують право власності цієї особи на транспортний засіб або право ним розпоряджатися та декларувати (доручення).

5 Чи може скористатися зниж­кою протягом 90 днів люди­на, яка вже розмитнила таке авто?

Ні, знижка протягом 90 днів (тобто коефіцієнт 0,5 при сплаті акцизного податку) застосовується при оформ­ленні громадянином лише одного лег­кового транспортного засобу.

Євробляхи в законі: 10 запитань і відповідей про нові правила розмитнення

6 Чи може згідно з новими за­конами авто в’їжджати на те­риторію України з підготовленою по­передньою митною декларацією без сплати застави, якщо воно заявлене в режим імпорт?

Якщо громадянин прийняв рішення про ввезення авто (легковий автомо­біль, код 8703 за УКТ ЗЕД), то подан­ня попередньої митної декларації та гарантування сплати митних платежів обов’язкові. У такому випадку застосу­вання грошової застави є тільки одним із видів забезпечення сплати митних платежів, хоча можуть бути обрані й інші види гарантування.

7 Я можу сам подати докумен­ти для імпорту авто чи для цього потрібен митний брокер? Якщо потрібен, то де його шукати?

Громадянин може самостійно за­повнити митну декларацію та пода­ти документи (законодавством це не забороняється), але для цього йому потрібно мати електронний ключ, від­повідне програмне забезпечення та володіти знаннями щодо порядку за­повнення митної декларації. Тому кра­ще звернутись до митного брокера, оскільки законодавством передбаче­но, що порядок заповнення декларації потребує спеціальних знань та певного програмного забезпечення. Крім того, законодавством передбачено подання на ці товари лише електронної митної декларації.

Інформація про митних броке­рів оновлюється та розміщується на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у рубриці «Реєстри».

8 Чи потрібно приїжджати на авто в зону митного огляду?

Митне оформлення здійснюється на будь-якій митниці України, але:

— пред’явлення авто обов’язкове;

— рішення про проведення митного огляду приймає посадова особа мит­ниці з урахуванням вимог Митного кодексу.

9 Якщо сплачений штраф за прострочення транзиту, тре­ба платити ще й 8500 гривень штрафу, передбаченого новим законом?

Якщо після сплати штрафу тран­спортний засіб, ввезений у режимі транзиту або тимчасового ввезення, перебуває в Україні, є підстави вва­жати, що цей автомобіль перебуває з порушенням митного законодавства.

Новим законом передбачено, що, незважаючи на сплачений раніше штраф, добровільна сплата коштів в розмірі 8500 грн (яка не є штрафом) є обов’язковою при оформленні в ре­жим імпорту транспортного засобу, щодо якого порушені строки та умови режимів транзиту чи тимчасового вве­зення.

10 Хто і як визначає вартість авто, з якого платиться ПДВ та мито?

Відповідно до положень Митного кодексу України митну вартість визна­чає декларант.

Документами, що підтверджують вартість автомобіля, є: договір купів­лі-продажу; інвойс; банківські або інші платіжні документи; експортна декла­рація; довідкова інформація про вар­тість аналогічних транспортних засобів у країні експорту.

У цих документах повинні бути зазначені дата продажу, номер шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), номер двигуна автомобіля, його модель, рік виготовлення, а та­кож ім’я та прізвище особи, якій про­дане авто.

Коли є підстави вважати, що заяв­лена недостовірна вартість або у разі відсутності вищевказаних документів, митниця ДФС пропонує надати до­даткові документи для підтвердження митної вартості товару або її коригу­вання.

Євробляхи в законі: 10 запитань і відповідей про нові правила розмитнення

ПРО ПІЛЬГИ, САНКЦІЇ ТА ШТРАФИ

Хотілося б нагадати, що термін дії «пільгового періоду» оподаткування таких транспортних засобів з іноземною реє­страцією спливає 22 лютого 2019 року.

А також про той факт, що з 23 травня 2019-го року почнуть діяти нові санкції за порушення митних правил щодо недо­триманпя строків або умов митних режимів тимчасового вве­зення або транзиту.

11 тисяч авто з європейськими номерами зареєстровані в Україні за місяць (з 25 листопада по 26 грудня 2018 року).

Так, наприклад при перевищенні строку транзиту або тим­часового ввезення транспортного засобу з іноземною реє­страцією більше ніж на 30 діб, власнику такого автомобіля загрожує штраф у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян (170 000 грн) або конфіскація транспорт­ного засобу за рішенням суду.

Крім того, до Національної поліції України в автоматизова­ному режимі буде передаватись інформація про строки тим­часового ввезення та транзиту автомобілів та осіб, які їх ввез­ли. Також Національна поліція матиме дані про транспортні засоби особистого користування, які перебувають на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та/або транзиту.

За новим законом поліцейські мають право зупиняти тран­спортні засоби у разі наявності інформації про порушення стро­ків державної реєстрації та перебування на території України. За порушення складатиметься адміністративний протокол за ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, за керування транспортними засобами з порушення­ми строків їх тимчасового ввезення та/або транзиту, викори­стання таких транспортних засобів з метою підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, передбачено штраф в розмірі 8500 грн. При повторному правопорушенні – 17 тис. грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на один.

Читайте также:

Ночное приключение: под Днепром застрял автобус с 40 шахтёрами

Когда из Днепра уйдет Балканский циклон

Под Днепром драка мужчин закончилась разбитым окном трамвая (Видео)

В Днепре популярная маршрутка изменила схему движения

Грипп вернулся: какая ситуация в Днепре и области

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Поделиться: