Чи правомірно зняли стипендію з дитини учасника АТО?

Кристина Гришанова
    -

“Я – учасник АТО, і моїми пільгами користується дочка. Вона вчиться на бюджеті і отримує соціальну стипендію. Вчиться на середній бал 4 з 5 (по 5-бальній системі). Але один предмет на сесії пішов через другу відомість. В інституті сказали, що тепер стипендії не буде, і з липня її вже не виплачують. Чи правомірно це?“ – запитує  Станіслав Гавриш з Дніпра.

На питання читача відповідає юрист Сергій Павелко:

— Нині чинним законодавством передбачено призначення та виплату особам соціальної стипендії у звичайному та підвищеному розмірі. При цьому, для виплати соціальної стипендії у звичайному розмірі потрібно лише наявність задовільних результатів навчання та відсутності академічної заборгованості, а тому вважаю дії посадових осіб навчального закладу щодо відмови у призначенні соціальної стипендії – неправомірними.

 

Раджу письмово звернутися до уповноваженої особи вищого навчального закладу, у якому просити письмово повідомити причини припинення виплат соціальної стипендії, що дасть можливість детально проаналізувати підстави відмови і, у разі наявності протиправних дій, оскаржити їх у суді. Такий висновок випливає із нормативно-правових актів, наведених нижче.

 

Порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28 грудня 2016 року №1045 (надалі – Постанова КМУ №1045) та постановою КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28 грудня 2016 р. № 1050 (Надалі – Постанова КМУ №1050).

Відповідною постановою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій (надалі – Порядок).

Вищезазначеними нормативно-правовими актами передбачено:  право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа, зокрема: осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

 

Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях (з 1 січня 2018 р. — з накладенням електронного цифрового підпису) списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком.

Органи соціального захисту населення з 1 вересня 2017 р. щомісяця звіряють дані, внесених до списків студентів (курсантів) державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладав I-II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб, яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі виявлення розбіжностей в даних щодо конкретного студента (курсанта), не включає його до заявки на виплату соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ до уточнення зазначеної інформації вищим навчальним закладом.

Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ включає осіб, щодо яких виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.

Право на соціальну стипендію мають студенти, які мають задовільні результати навчання та відсутність академічної заборгованості. Учням з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною шкалою, або 5 балів за п’ятибальною шкалою – нараховується підвищена стипендія. Її сума вища за стандартну на 45,5%.

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Поделиться: