Чи обов’язково змінювати старий паспорт на ID-картку

Кристина Гришанова
    -

Чи обов'язковою змінювати старий паспорт на ID-картку. Новости Днепра

«Днями дізнався, що Кабінет Міністрів заборонив оформляти паспорти громадян України у формі книжечки. І що ж тепер? До якого часу дійсні паспорти старого зразка, тобто сині книжечки? Чи обов’язково їх міняти?» — хвилюється читач «Нашого міста» Сергій Біліченко з Дніпра.

На питання відповідає начальник управління з питань громадянства, паспортизації, та реєстрації Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області.

Дійсно, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови «Про затвердження зраз­ка бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилан­ня, вилучення, повернення державі, ви­знання недійсними та знищення паспорта громадянина України №302». Із докумен­та виключено положення, яке передбача­ло, що до завершення роботи по забез­печенню в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служ­би матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина Украї­ни може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина у формі книжечки. При цьому зазначається, що на даний час підрозділи міграційної служби в повному обсязі забезпечені матеріально технічними ресурсами для оформлення і видачі паспорта у формі ID-картки.

Щодо строків дії документів старого зразка повідомляю: паспорти без безконтактного електронного носія інфор­мації, оформлені і видані до 1 листопада 2016 року, відповідно до Положення про паспорт громадянина України діють без­строково. Тож в обов’язковому порядку міняти старий паспорт на ID-картку немає потреби.

Наразі заміна паспорта-книжечки на ID-картку передбачена у випадках:

— зміни інформації, внесеної до паспор­та (крім додаткової змінної інформації);

— отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Дер­жавного реєстру фізичних осіб — платни­ків податків або повідомлення про відмо­ву від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

— виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

—закінчення строку дії паспорта;

— непридатності паспорта для подаль­шого використання;

—досягнення 25 чи 45-річного віку осо­бою, яка має паспорт зразка 1994 року (за бажанням);

— оформлення паспорта замість втра­ченого або викраденого.

Якщо ви бажаєте замінити старий паспорт на новий, не маючи вищевказа­них підстав, будь ласка, звертайтесь.

Поделиться: