Як і скільки виплатять ветеранам

Кристина Гришанова
    -

Как, кому и скількі виплатять ветеранам. Новости Днепра

«Як відомо, у травні в Україні виплачується разова грошова допо­мога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. А як цього року? Чи будуть такі виплати? Кому і скільки? Куди подавати документи, щоб отримати грошову виплату?» — просить роз’яснити читач «НМ» з Магдалинівського району Анатолій Котляренко.

Цього року теж названі вами випла­ти будуть проведені. 14 березня Кабі­нет Міністрів прийняв постанову №170 «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, перед­баченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських пе­реслідувань».

На питання відповідає заступник директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Сливна.

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 2018 року пе­редбачена у таких розмірах:

— Особам з інвалідністю внас­лідок війни та колишнім ма­лолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внас­лідок загального захворювання, трудо­вого каліцтва та з інших причин:

1-ї групи – 3685 гривень;

2-ї групи – 3265 гривень;

3-ї групи – 2845 гривень.

— Учасникам бойових дій та ко­лишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не ви­повнилося 18 років) в’язням концен­траційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1265 гривень.

— Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3685 гривень.

— Членам сімей загиблих і дру­жинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) помер­лих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслі­дувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального за­хворювання, трудового каліцтва та з ін­ших причин, які не одружилися вдруге, – 630 гривень.

— Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних табо­рів, гетто, інших місць приму­сового тримання, особам, які були на­сильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соці­алістським режимом у тилу ворога – 525 гривень.

Інваліди і пенсіонери області та Дні­пра отримають ці кошти автоматично. Виплата грошової допомоги буде про­ведена кожному ветерану до 5 травня 2018 року.

Органи праці та соціального за­хисту населення спільно з установа­ми, в яких ветерани перебувають на обліку, формують списки ветеранів війни у розрізі відповідних катего­рій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту насе­лення та подавати будь-які доку­менти не потрібно.

Поделиться: