Вопрос к “НМ”: как можно перейти на пенсию мужа?

Людмила Сергиенко
    -
Как получить высокую пенсию в Украине: подробности

Вопрос к “НМ”: как можно перейти на пенсию мужа? Новости Днепра.

“Наше місто“ відповідає на актуальні питання дніпрян.

«У мене недавно помер чоловік, пенсіонер. Я також отримую пенсію, всього 1460 гривень, тож мені підказали, що я можу перейти на пенсію чо­ловіка, якщо її розмір більший, ніж у мене. Але для цього мені потрібно отримати документ, який би підтверджував, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ і хто його надає?».

-Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годуваль­ника визначені статтею 36 Закону України «Про загаль­нообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема передбачено, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого го­дувальника, які були на його утриманні.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриман­ні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житло­во-експлуатаційних та інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з го­дувальником за однією адресою). Довідки видаються згідно з вимогами статті 3 Закону України «Про свободу пересуван­ня та вільний вибір місця проживання в Україні» (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначен­ня (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за­твердженого постановою правління Пенсійного фонду Укра­їни від 25.11.2005 року №22-1).

У разі неможливості надати названі вище документи, факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.

Поделиться: