Вопрос к “НМ”: обязателен ли испытательный срок при приёме на работу?

Людмила Сергиенко
    -
Вопрос к “НМ”: обязательно ли проходить испытательный строк при приёме на работу? Новости Днепра.

Вопрос к “НМ”: обязательно ли проходить испытательный строк при приёме на работу? Новости Днепра.

“Наше місто“ відповідає на актуальні питання дніпрян.

«Чи обов’язковий випробувальний термін при при­йомі на роботу? Чи оплачують його?».

Редакція «НМ» звернулася до Головного управління Дер­жпраці в області. Як роз’яснила головний державний інспек­тор відділу з питань додержан­ня законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятості, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дні­пропетровському регіоні Яна Дараган, при укладенні трудо­вого договору за угодою сторін дійсно може бути встановле­ний випробувальний термін з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається:

— Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься до до­даткових умов трудового до­говору. Сторони можуть ввести її незалежно від кваліфікації та досвіду особи, яка приймаєть­ся на роботу. Проте відповід­но до частини 2 ст. 26 КЗпП у період випробування на пра­цівника поширюються всі ви­моги і гарантії законодавства про працю, у тому числі щодо оплати.

Тобто, уклавши трудовий договір, в якому передбаче­ний випробувальний термін з найманим працівником, робо­тодавець зобов’язаний випла­чувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання ро­боти, передбачені законодав­ством про працю, колективним договором і угодою сторін. Працівник у свою чергу зо­бов’язаний виконувати роботу, визначену цією угодою, та всі правила внутрішнього трудо­вого розпорядку відповідно до ст. 21 КЗпП України.

Поделиться: