Вопрос к «НМ»: куда обращаться днепрянам, если утеряна трудовая книжка?

Людмила Сергиенко
    -
Вопрос к «НМ»: куда обращаться днепрянам, если утеряна трудовая книжка? Новости Днепра.

Вопрос к «НМ»: куда обращаться днепрянам, если утеряна трудовая книжка? Новости Днепра.

«Наше місто» відповідає на актуальні питання дніпрян.

«Шановна редакціє, підкажіть, куди звернутися, коли втрачена трудова книжка, а підприємства, де працювала, вже не існує, ліквідували?» .

На питання відповідає заступник голови Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.

— Основним документом, що підтверджує стаж роботи, як свідчить стаття 62 Закону України «Про пенсійне забез­печення», є трудова книжка.

Згідно з Порядком підтвер­дження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637 (із зміна­ми), зазначено, що за відсут­ності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в ній від­сутні необхідні записи або міс­тяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються:

— дані, наявні в реєстрі за­страхованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального стра­хування;

— довідки, виписки із нака­зів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, по­свідчення, характеристики;

— письмові трудові догово­ри і угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, які містять відомості про пері­оди роботи, видані за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Відповідно до п. 18 Порядку за відсутності документів про наявний стаж роботи і немож­ливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, уста­нови, організації або відсут­ності архівних даних з інших причин, трудовий стаж вста­новлюється на підставі пока­зань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній сис­темі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу.

Інше чинним законодав­ством не передбачене.

 

Хочешь узнавать новости Днепра первым, подписывайся на наш телеграмм-канал !

Поделиться: