Вопрос к «НМ»: до какого возраста получают справку на пенсию в связи с потерей кормильца-военнослужащего?

Людмила Сергиенко
    -
Вопрос к «НМ»: до какого возраста днепряне получают справку на получения пенсии в связи с потерей кормильца-военнослужителя? Новости Днепра.

Вопрос к «НМ»: до какого возраста днепряне получают справку на получения пенсии в связи с потерей кормильца-военнослужителя? Новости Днепра.

«Наше місто» відповідає на актуальні питання дніпрян.

«Моєму синові незабаром виповнюється 18 ро­ків. До якого віку він має право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника-військовослуж­бовця?» — запитує Оксана Веремчук з Дніпра.

Умови призначення пен­сії у зв’язку з втратою году­вальника визначені статтею 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо­вої служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон 2262).

Після виповнення дитині 18 років виплата пенсії за умови продовження нав­чання переводиться на ім’я дитини померлого году­вальника.

До заяви про призначен­ня пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються до­відки з навчальних закладів, де особи, зазначені в статті 30 Закону 2262, навчаються за денною формою.

Відповідно до назва­ної вище статті Закону ви­хованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів вій­ськово-навчальних закла­дів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), ста­жисти, які навчаються за денною формою у загаль­ноосвітніх закладах, а та­кож професійно-технічних, вищих навчальних закла­дах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених на­вчальних закладів та всту­пом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-квалі­фікаційним рівнем та про­довженням навчання за іншим, за умови, що такий період не перевищує чоти­рьох місяців), мають право на пенсію у разі втрати го­дувальника до закінчення навчальних закладів, але не більше як до досягнення ними 23 років.

Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати го­дувальника до досягнення ними 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.

За інформацією з сайта Пенсійного фонду України.

Хочешь узнавать новости Днепра первым, подписывайся на наш телеграмм-канал !

Поделиться: