Вопрос к «НМ»: когда поднимут пенсию военным?

Людмила Сергиенко
    -
Вопрос к «НМ»: когда поднимут пенсию военным? Новости Днепра.

Вопрос к «НМ»: когда поднимут пенсию военным? Новости Днепра.

«Наше місто» відповідає на актуальні питання  дніпрян.

«Читав ще в грудні минулого року у ЗМІ, що скоро законо­проект про осучаснення пенсій для військових буде переда­ний на розгляд Верховної Ради. Вже новий рік почався, а про нас, військових, певно, забули. Коли піднімуть пенсії військо­вим?».

На питання відповідає начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління ПФУ в області Валентина Багуж:

— Порядок проведення пе­рерахунку пенсій визначено постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 №45 «Про затвердження Поряд­ку проведення перерахунку пенсій, призначених відповід­но до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ­би, та деяких інших осіб» та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 №393».

Відповідно до Зако­ну України від 03.10.2017 №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підви­щення пенсій» з 01.10.2017 проведене осучаснення пен­сій, призначених відповідно до Закону України «Про за­гальнообов’язкове держав­не пенсійне страхування», та перерахунок у зв’язку зі збільшенням розміру про­житкового мінімуму для непрацездатних осіб до 1452 грн.

Також відповідно до пункту 9 прикінцевих та перехідних положень вищезазначеного за­кону Кабінету Міністрів України необхідно підготувати та пода­ти на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з ураху­ванням оновленого грошового забезпечення.

Після внесення змін в за­конодавство пенсіонерам з числа осіб, звільнених з війсь­кової служби та деяким іншим особам, буде проведений пе­рерахунок пенсії.

Поделиться: