Вопрос к «НМ»: можно ли приватизировать квартиру, если уже участвовал в приватизации?

Людмила Сергиенко
    -
Вопрос к «НМ»: можно ли приватизировать квартиру, если уже брал участь в приватизации? Новости Днепра.

Вопрос к «НМ»: можно ли приватизировать квартиру, если уже брал участь в приватизации? Новости Днепра.

«Наше місто» відповідає на актуальні питання  дніпрян.

«Підкажіть, чи можу я приватизувати квартиру, якщо вже брав участь у при­ватизації», — просить Вадим Чередниченко з Дніпра.

На питання відповідає юрист, правозахисник Юлія Сегеда:

Безоплатна приватизація житла, що знаходиться у дер­жавному житловому фонді, як масове правове явище на­було поширення у 90-х роках із прийняттям Закону України «Про приватизацію держав­ного житлового фонду» від 19.06.1992 року.

Відповідно до ч. 5. ст. 5 вказаного закону кожний гро­мадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлово­го чеку або з частковою допла­тою один раз.

Але рішенням Конституцій­ного суду від 10 червня 2010 року у справі за конституцій­ним зверненням громадянки Власової Г. І. щодо офіційного тлумачення положення пун­кту 5 статті 5 Закону України «Про приватизацію державно­го житлового фонду» (справа про безоплатну приватизацію житла) №15-рп/2010 було роз’яснено, що право гро­мадян України на безоплат­ну приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз, якщо:

l громадянин України повністю використав житло­вий чек для приватизації жит­ла у державному житловому фонді і у його власність без­оплатно передано в одній чи кількох квартирах (будинках) загальну площу з розрахунку санітарної норми 21 квадрат­ний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадрат­них метрів на сім’ю;

l у власність наймача і кож­ного члена його сім’ї передано загальну площу однієї кварти­ри (будинку), що перевищує встановлену санітарну норму, з оплатою вартості надлишкової загальної площі приватизова­ного житла;

l у власність наймача і кож­ного члена його сім’ї передано загальну площу житла, мен­шу ніж встановлена санітарна норма, а залишок житлового чека використано для прива­тизації частки майна держав­них підприємств, земельного фонду;

l весь житловий чек ви­користано для приватизації частки майна державних під­приємств, земельного фонду.

Приватизація загальної площі в кількох квартирах (будинках) державного жит­лового фонду в межах вста­новленої санітарної норми та номінальної вартості житлово­го чека не є повторною.

Отже право громадян на безплатну приватизацію жит­ла обмежується не кількі­стю квартир або будинків, а встановленою законом площею. Тож якщо ви при­ватизували менше ніж 21 кв. м площі та додатково 10 кв. м на сім’ю, то ви можете ще приватизувати житло у межах цих норм.

Telegram-канал Карантин ДНЕПР — канал официальных новостей о коронавирусе и карантине в Днепре
Присоединяйтесь https://t.me/karantindnepr

Читайте все новости по теме «Коронавирус Днепр» на сайте «Наше Місто»

Поделиться: