Університет імені Альфреда Нобеля: століття — за чверть віку

Шумская Елизавета
    -

Стратегія розвитку «теплого Університету»: інновації та студентоцентризм.

Університет імені Альфреда Нобеля вступив у свій ювілейний, двадцять п’ятий рік існування. З позиції навчальних закладів, які мають багатовікову або навіть тисячолітню історію, це зовсім не багато. Але добре відомо, як у ХХ та особливо у ХХІ столітті стискається час через його насиченість інноваційними подіями. І ті, хто є послідовним прихильником інновацій, можуть за короткий термін пройти шлях, що інші проходять за століття. Так сталося й з Університетом імені Альфреда Нобеля, який ще 20 років тому був просто одним із багатьох приватних вищих навчальних закладів, що шукав свою нішу в освітньому просторі 90-х років, а сьогодні (за визначенням британських партнерів експертів) перетворився на флагмана вищої освіти України.

Немало вступників, які були рекомендовані на навчання за бюджетні кошти у провідних столичних університетах, віддали перевагу саме цьому приватному навчальному закладу у Дніпрі, оскільки тільки тут змогли отримати унікальну освітню пропозицію.

Секрети успіху

Сьогодні Університет – це сучасний вищий навчальний заклад європейського типу, в якому навчаються близько 4 тисяч студентів з України та майже 200 іноземних студентів з більше ніж 50 країн світу. Він веде підготовку з 13 бакалаврських та 16 магістерських програм у різних галузях знань. Освітні програми мають не тільки національну державну акредитацію, а й міжнародну — від Центрально-європейської агенції з оцінювання та акредитації (ZEvA, Німеччина) та від Європейської ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Бельгія), яка багаторазово підтверджувалася, починаючи з 2012 року. Ще у 2011 році система управління якістю освітнього та наукового процесів в Університеті вперше була сертифікована міжнародними організаціями на відповідність стандартам ISO 9001:2015.

Навчальний комплекс Університету – це 37 тис. кв. м у трьох навчальних корпусах, Палаці студентів та двох студентських гуртожитках. Своєю охайністю, сучасністю та функціональністю приміщення Університету приводять у захват усіх тих, хто потрапляє сюди (особливо після відвідання традиційних навчальних закладів, які фінансуються з державного бюджету).

Та у чому ж секрет успіху? Практично кожний співробітник Університету відповідає одним словом: «Інновації!» Ще 1993 року, коли розроблялась концепція Академії управління, бізнесу та права (таку назву носив Університет з моменту його створення), тут були визначені три основних положення, які й сформували напрями діяльності нового навчального закладу на роки: якісна професійна підготовка, володіння сучасними інформаційними технологіями та знання іноземних мов. І хоча в оперативних планах роботи у різні періоди ці положення набували різної форми конкретизації, вони пронизують Стратегію діяльності Університету імені Альфреда Нобеля до 2030 року, яку було прийнято минулого року вченою радою Університету.

 

Інновації як спосіб існування

Детальніше знайомство з сучасним станом Університету та історією його успіху реально демонструє, що інноваціями пронизані всі аспекти його діяльності. Це помічаєш, навіть коли знайомишся зі штатним розкладом Університету: замість звичної посади проректора з науково-педагогічної роботи тут є проректор із забезпечення якості вищої освіти. І це не просто данина моді. Це реальна сфера відповідальності проректора. Або проректор з організації та розвитку науково-інноваційного процесу. Саме він опікується новітніми технологіями як в освітній, так і науковій діяльності. Навіть традиційна посада проректора з наукової роботи тут називається проректор з міжнародної наукової та освітньої діяльності, що відображає усвідомлення менеджментом Університету тісної пов’язаності цих процесів.

Абсолютна більшість ТОР-менеджменту Університету сформувалася саме в його стінах. Професори, які обіймають сьогодні посади проректорів та завідувачів кафедр, у більшості своїй захищали кандидатські та докторські дисертації, будучи вже викладачами Університету. Майже половина викладацького складу є випускниками Університету. Тому корпоративна культура, добре розуміння цілей та завдань навчального закладу, патріотизм стали їх внутрішньо притаманними рисами.

Студентоцентризм і теплий університет

Студентоцентризм сьогодні лише набуває популярності в Україні. Для Університету ж він уже давно став нормою життя. Усе тут підпорядковане створенню умов для отримання сучасної європейської освіти в комфортних умовах. Від змісту навчання, взаємовідносин між викладачами та студентами до технічного обладнання аудиторій та комфортабельних гуртожитків. Останнє тут помітне зразу, як тільки заходиш на територію Університету. «Я завжди звертаю увагу абітурієнтів на критерії вибору навчального закладу, — любить повторювати ректор Університету Борис Холод. – Якщо у навчальному закладі вам обіцяють дати освіту, що забезпечить успіх у майбутньому, а ви бачите обдерті стіни та штукатурку, що сиплеться зі стелі, запитайте у його менеджменту, чому ж вони собі не забезпечили успіху». В Університеті переконані, що навіть за умов сьогоднішнього досить обмеженого фінансування (а Університет не має жодної копійки бюджетних коштів та живе виключно на зароблені від продажу освітніх послуг гроші) при вмілому та відповідальному розподіленні ресурсів можливо створити сучасну матеріальну базу, достойну європейського університету.

Лише один приклад. Зіткнувшись із непомірним зростанням вартості теплопостачання, кілька років тому Університет прийняв рішення побудувати власну котельню, яка працює на вітчизняних пелетах і абсолютно не залежить від вартості газу.

Як результат, витрати на опалення скоротилися втроє й капітальні витрати на будівництво повернулися за два роки. Більше того, Університет має протягом усього року комфортний температурний режим і не робить взимку вимушених канікул, що в інших навчальних закладах порушує нормальний хід навчального процесу. У Дніпрі Університет імені Альфреда Нобеля навіть називають теплим університетом.

Однак поняття «теплий» для студентів та співробітників Університету значно ширше за комфортний температурний режим. Воно включає в себе й ту теплоту, з якою тут ставляться до студентів. Прикладом прояву такої теплоти може бути запровадження в Університеті системи тьюторства за прикладом його британських партнерів. Тут усі студенти першого курсу мають свого персонального тьютора з числа викладачів випускової кафедри, який допомагає вчорашньому школяреві швидше та безболісно адаптуватися до студентського життя та, як записано в університетському положенні про тьюторство, «вибудувати персональну траєкторію навчання». А потреба у цьому є, оскільки ось уже кілька років 25% дисциплін студенти обирають самостійно у залежності від своїх інтересів та вподобань. І це не єдине, що запроваджено в Університеті як результат міжнародного співробітництва.

Досвід міжнародних програм подвійних дипломів та англомовних програм

З перших років свого створення Університет позиціонував себе як європейський навчальний заклад. Сьогодні кожний серйозний університет Європи має не тільки програми, які викладаються державною мовою, але й обов’язково англомовні. До старту англомовної програми Університет готувався багато років. Важливим етапом цієї підготовки стала участь викладачів Університету у реалізації грантового проекту за програмою TEMPUS, коли близько 20 співробітників мали можливість пройти тривале стажування у навчальних закладах Нідерландів та Німеччини. З 2010 року було розпочато першу англомовну програму підготовки бакалаврів з міжнародної економіки. І уже наступного року ця програма пройшла процедуру валідації в Університеті Уельсу Великої Британії. Валідаційною угодою було передбачено, що весь навчальний процес, який відбувається англійською мовою, забезпечують виключно викладачі Університету імені Альфреда Нобеля, а університет-партнер лише надає консультативні послуги та здійснює ретельний контроль навчальних результатів.

Після кількох візитів своїх експертів відомий британський університет переконався, що в Університеті імені Альфреда Нобеля студентів навчають у відповідності до британських стандартів якості, та дав згоду на видачу випускникам цієї програми також своїх дипломів з міжнародного менеджменту. Як наслідок, програма стала привабливою не тільки для українських студентів, які бажають отримати європейський диплом, але й для іноземців, які не витрачають рік на навчання на підготовчому відділенні та за українськими цінами мають змогу отримати британський диплом. На сьогодні уже 50 випускників програми мають такі дипломи.

З 2017 року англомовні програми з’явилися й на інших спеціальностях. Це стало можливим, оскільки фактично кожний другий викладач університету немовних спеціальностей володіє англійською, що підтверджується міжнародним сертифікатом або дипломом перекладача. «Разом з тим ми бачимо певну загрозу англомовним програмам у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про освіту», — висловлює свої побоювання Анатолій Задоя, голова вченої ради університету, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії. – Адже ст. 7 говорить лише про право закладу освіти викладати одну або декілька дисциплін двома та більше мовами. А чи підпадає під поняття «декілька дисциплін» 40 курсів, які формують підготовку бакалавра?

І хоча посадові особи дають роз’яснення, що англомовні програми дозволені, є загроза, що хтось із чиновників поставиться суто формально до цього питання та буде вважати англомовні програми поза законом».

Набутий досвід співпраці з Університетом Уельсу дав змогу поширити британські  стандарти й на україномовні програми. Сьогодні в усьому Університеті запроваджено компетентісний підхід до навчального процесу, чітка орієнтація на навчальні результати та академічну доброчесність як викладачів, так і студентів, чіткість критеріїв та абсолютну відкритість оцінювання тощо. Саме такі підходи й приваблюють сучасного абітурієнта.

Реальна співпраця з європейськими вишами

Особливо активною є співпраця Університету з польськими навчальними закладами. Починаючи з 2001 року, коли за участі на той час чинних президентів України та Республіки Польща в Університеті було відкрито Українсько-польський центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій, польський вектор у міжнародній діяльності став провідним. Університет уклав добрий десяток договорів про співпрацю з польськими партнерами. І ці договори реально працюють! Щорічно 10—15 випускників Університету отримують, крім українських дипломів, ще й польські бакалаврські дипломи з англійської філології. У 2017 році 15 випускників програми МВА Міжнародної школи бізнесу Університету також отримали дипломи Вищої школи бізнесу – National Louis University з Республіки Польща. Уже навчаються за програмою подвійних дипломів і студенти спеціальності «Право». Як вважає проректор з міжнародної наукової та освітньої діяльності Володимир Момот, проблему відтоку випускників шкіл для навчання в Європу потрібно вирішувати не через якусь заборону, а навпаки, пропонуючи в Україні освітні продукти, які будуть привабливими для української молоді.

Кар’єрні можливості в не тільки…

Однак повноцінне студентське життя – це не тільки заняття, але й правильно організоване дозвілля. І можливості для цього є. У Палаці студентів до їхніх послуг актовий зал на 500 місць, спортивний зал з повноцінною баскетбольною площадкою, сучасний тренажерний зал тощо. За підтримки студентської ради в Університеті щорічно проводяться Нобелівський бал, олімпіади та спартакіади, концерти, конкурси «Міс

Університет імені Альфреда Нобеля» і «Містер Університет імені Альфреда Нобеля», фестивалі народів світу за участі іноземних студентів.

За роки свого існування Університет підготував майже 37 тисяч бакалаврів, спеціалістів та магістрів, які успішно працюють не тільки в Україні, але й по всьому світі.

За даними Дніпропетровського обласного центру зайнятості, за допомогою до нього звертається не більше 0,5% випускників Університету, що у десятки разів менше показника для інших навчальних закладів. Високій конкурентоспроможності випускників сприяє вибудована в Університеті система практичної орієнтації навчального процесу.

Уже багато років в Університеті працює Громадська рада з оцінювання професійних компетенцій випускників, до якої входять провідні роботодавці міста. Активну допомогу студентам та випускникам у працевлаштуванні надає Центр професійного розвитку та кар’єри.

Науковий авторитет та Міжнародні Нобелівські Конгреси

Але сучасний університет повинен поєднувати навчання і наукову діяльність. Університет імені Альфреда Нобеля має аспірантуру та докторантуру, дві спеціалізовані вчені ради, де захищаються докторські та кандидатські дисертації з економіки та педагогіки, видає шість журналів, які є фаховими у відповідних галузях.

Найбільш знаковими подіями наукового життя Університету стали Міжнародні Нобелівські конгреси, які з 2008 року проводяться кожні два роки. Їхніми учасниками стають відомі науковці, політичні та громадські діячі з усього світу. Це й лауреати Нобелівської премії Джозеф Стігліц (США) та Маріо Варгас Льоса (Перу-Іспанія), багаторічний глава сім’ї Нобелів професор Мікаел Нобель (Швеція) та віце-прем’єр- міністр Польщі професор Гжегош Колодко (Польща), посли Норвегії та Іспанії в Україні і багато інших. В рамках конгресів також проводяться всесвітні Нобелівські студентські інтернет-олімпіади. За ці роки переможцями ставали студенти з Італії, Індії, Казахстану, Білорусії, Польщі і, звичайно ж, України. Це сприяє зростанню світового авторитету не тільки самого Університету, але й української науки в цілому.

Над чим треба працювати далі…

Якщо звертати увагу лише на досягнення, то може скластися враження, що в Університету взагалі немає проблем. «Це не так, — не погоджується Борис Холод. – На жаль, ми живемо у суспільстві, де виконання закону не стало ще нормою життя. Так, Закон України «Про вищу освіту» визнає рівність вищих навчальних закладів усіх форм власності. Однак це твердження залишається лише на папері. За три роки приватні навчальні заклади так і не допущені до конкурсу за бюджетні місця. Жодних кроків у напрямі реалізації принципу «гроші йдуть за студентом» не зроблено. Досить часто ми зустрічаємося з недобросовісною конкуренцією та відвертим демпінгом. А як ще можна назвати обіцянку деяких університетів за сім чи вісім тисяч на рік підготувати магістра, коли при нормальному веденні навчального процесу тільки витрати на заробітну плату викладача будуть більшими? Однак у свої 25 ми не тільки авторитетні, але й молоді та динамічні! А тому з впевненістю дивимося у майбутнє!»

Вадим РИЖКОВ

Ось уже три останніх роки Університет є лідером за кількістю вступників. Так, і у 2017-му, попри загальноукраїнську тенденцію до скорочення кількості студентів, які вступили на навчання, університетська сім’я поповнилася майже 1800 новачками, а тих, хто вступив навчатися на перший курс бакалаврата і магістратури, цього року більше 1300 осіб!

«Вражає не тільки рівень матеріальної бази Університету імені Альфреда Нобеля, але й відкритість та комунікативний рівень його  студентів. Університет робить все можливе, аби повністю відповідати вимогам Британських стандартів якості,і він може цілком заслужено пишатися тим,що зараз він – визнаний в Україні університет-флагман із забезпечення європейських стандартів якості вищої освіти».

Stephen Longden, модератор експертної комісії, Університет Уельсу, Велика Британія.

Наживо

Настя Коломієць, випускниця Університету імені Альфреда Нобеля (2012) та Вищої школи фінансів у Празі (Чеська Республіка), працює в компанії ACS, a Xerox Company:

— Однозначно, знання, отримані мною у моєму першому Університеті, — це основа основ, вони допомагали й допомагають мені. Маючи досвід навчання у магістратурі в Празі, можу порівнювати та з впевненістю сказати, що Університет імені Альфреда Нобеля не гірший, а в деяких аспектах навіть кращий за європейські університети…

— Мене звати Марина Павличенко, я випускниця Університету імені Альфреда Нобеля кафедри «Переклад». Ті професійні знання і навички, які я отримала під час навчання в університеті, допомогли мені отримати хорошу роботу, освоїти нову сферу діяльності і незабаром відкрити власну справу. На даний момент я директор і засновник освітньої компанії Eruditus, яка працює в сфері освіти за кордоном.

Анастасія Коваленко, студентка англомовної програми з міжнародних економічних відносин:

Я дізналася, що в Університеті імені Альфреда Нобеля є програма, де всі дисципліни викладають англійською. Це чудова нагода не тільки здобути професійні знання, але й оволодіти навичками спілкування англійською мовою, що так важливо у сучасному глобалізованому світі. Також мене приваблює те, що я маю можливість познайомитись із людьми з різних країн та встановити контакти, які, можливо, у майбутньому знадобляться для мого кар’єрного зростання.

Владислав Коваленко, батько студентки Університету імені Альфреда Нобеля:

— Чого я хочу для своєї дитини? Я хочу, щоб моя дочка знайшла себе у цьому житті. Вона пішла шляхом, який підказало серце. Вона повірила в себе, у свої сили і тому втупила до Університету. Зараз вона готується стати перекладачем, і я впевнений, що все буде прекрасно.

Поделиться: