ПРАВИЛА утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра

Юлия Мухина
    -

Рішенням міськради Дніпра № 72/19 від 13.04.2017 затверджені нові ПРАВИЛА утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра.

 

 1. Загальні положення

1.1. Правила утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра (далі – Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.

1.2. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням та поводженням:

— тварин у домашніх умовах;

— домашніх тварин у різних умовах.

Дія Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

1.3. Фізичні та юридичні особи, громадські формування, які є власниками (утримувачами) тварин, зобов’язані дотримуватись вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин, законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження.

1.4. У Правилах терміни вживаються в такому значенні:

— тварини – біологічні об’єкти, що належать до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

— дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у напіввільних умовах чи в неволі;

— домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів і порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

— сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

— безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

— утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку, споруди;

— утримання домашніх тварин у різних умовах – постійне або тимчасове тримання в напіввільних умовах чи в неволі (у тому числі в притулку, лабораторії, зоопарку, цирку, у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, у біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках, у місцях загального користування багатоквартирних будинків (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо), в інших приміщеннях (територіях), у вольєрах, клітках, коробках тощо, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;

— поводження з тваринами – відносини у галузі охорони, використання і  відтворення тварин, які перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію міста Дніпра (у тому числі торгівля тваринами, розведення чи утримання тварин для комерційних цілей або діяльність притулків для тварин);

— евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

— жорстоке умертвіння тварин − умертвіння тварин без застосування   знеболювальних засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

— стерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

— жорстоке поводження з тваринами − знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування однієї тварини на іншу, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, утримання тварин в умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;

— гуманне ставлення до тварин − дії, що відповідають вимогам захисту   тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

— реєстрація (обов’язкова реєстрація) – система обліку тварин, яку  здійснюють уповноважене Дніпровською міською радою Комунальне під-приємство «Зооконтроль» Дніпровської міської ради, установи ветеринарної медицини, інші установи та організації шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази тварин у місті Дніпрі;

— перереєстрація – реєстрація зміни власника (утримувача) тварини;

— притулок для тварин – неприбуткова установа, спеціально призначена та облаштована для утримання безпритульних тварин;

— соціальний опікун – людина, яка опікується безпритульною твариною (тваринами): котами або собаками.

Інші терміни в Правилах вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

 

 1. Загальні вимоги до утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра

 

2.1. Утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра ґрунтується на таких принципах:

— забезпечення дружнього співіснування людей і тварин та дотримання безпеки при поводженні з тваринами;

— дотримання санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання тварин та поводження з ними;

— забезпечення умов життя тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

— заборона жорстоких методів умертвіння тварин, що призводять до  загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння,  курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів.

Жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині.

Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Відповідальність за порушення Правил покладається згідно з чинним законодавством України.

2.2. При утриманні домашніх тварин забороняється:

          — спричинення домашнім тваринам болю і страждань, окрім випадків, коли життю та здоров’ю людей і тварин загрожує безпосередня небезпека;

— організація, проведення і пропаганда боїв (у тому числі собачих боїв), інших заходів, які допускають жорстокість стосовно тварин;

— використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;

— нанесення побоїв, травм.

2.3. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, задовольняти їх природні потреби у їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

Місце утримання тварин повинно бути обладнано таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем відповідно до вимог чинного законодавства.

 

2.4. При неможливості подальшого утримання власник (утримувач) домашньої тварини повинен повідомити про це КП «Зооконтроль» та передати (у тому числі шляхом укладення цивільно-правового договору) тварину іншому (новому) власнику.

2.5. Власник (утримувач) тварини зобов’язаний забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги, попереджати її захворювання шляхом періодичних оглядів і вакцинацій не рідше одного разу на рік, а у разі захворювання − вчасно звернутися по ветеринарну допомогу.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник (утримувач) тварини зобов’язаний негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

2.6. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту, дозволи та ліценції, наявність яких установлено вимогами чинного законодавства.

2.7. Умертвіння домашніх тварин допускається тільки лікарем ветеринарної медицини у встановленому порядку і винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть, згідно з Методичними рекомендаціями щодо проведення евтаназії тварин, затвердженими наказом Державного комітету ветеринарної медицини від 07.09.2010 № 365.

Забороняється отруєння тварин будь-якими засобами.

2.8. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

 

 1. Особливості права власності та інших речових прав
  на тварин, що утримуються в домашніх умовах
  та домашніх тварин на території міста Дніпра

 

3.1. Право власності на тварину підлягає реєстрації в електронній базі тварин у місті Дніпрі, з видачею номерного жетона та відповідної картки реєстрації тварини.

3.2. Документами, які підтверджують законність набуття прав на тварину, походження тварини, можуть бути:

— цивільно-правові угоди;

— племінні документи в системі КСУ або FCI (родоводи) на собак;

— інші документи (рішення суду, акт прийому-передачі тварини тощо).

Ветеринарний паспорт не є підтвердженням права власності. Ветеринарний паспорт може бути підставою для реєстрації тварини у перехідний період (для вимог цього пункту під перехідним періодом слід розуміти період з 01.01.2017 до 01.01.2019).

3.3. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

3.4. Продаж з попереднім виставленням тварин для показу покупцям допускається у разі дотримання вимог законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ» та інших нормативно-правових актів.

3.5. Продавець тварини зобов’язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров’я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

3.6. Дарування тварини допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

3.7. Якщо продається дика тварина з числа видів, занесених до Червоної книги України, або тих, що підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, продавець тварини зобов’язаний також надати покупцеві документ, що засвідчує законність набуття права власності на таку тварину.

3.8. Забороняється:

— відчуження тварин (у тому числі здійснення торгівлі) у громадських місцях, що не є спеціально відведеними для цієї мети, або без ветеринарних документів, видачу яких передбачено законодавством та Правилами, чи незареєстрованих тварин відповідно до вимог Правил;

— укладання договорів відчуження (продажу, дарування, міни та ін.) тварин фізичними особами, які не досягли 16 років, без згоди батьків або піклувальників;

— відчуження (продаж, дарування, міна та ін.) фізичним особам, юридич-ним особам або громадським формуванням для утримання в домашніх умовах диких тварин без документів, що засвідчують законність їх походження.

 1. Реєстрація тварин, що утримуються в домашніх умовах,
  та домашніх тварин на території міста Дніпра

 

4.1. Реєстрація (облік) тварин включає внесення даних про тварину в електронну базу з присвоєнням кожній тварині індивідуального номера, введенням в тіло тварини транспондера та видачею власнику або утримувачу тварини індивідуального жетона і картки реєстрації тварини.

Реєстрація (облік) тварин, які вже мають транспондер, включає внесення даних про тварину в електронну базу з присвоєнням кожній тварині індивідуального номера та видачею власнику або утримувачу тварини індивідуального жетона і картки реєстрації тварини.

Реєстрація тварин здійснюється відповідно до Порядку здійснення ідентифікації та реєстрації собак і котів за допомогою транспондера (додаток).

КП «Зооконтроль» є уповноваженим на виконання Правил, порядку реєстрації та встановлення тарифів.

Реєстрація або перереєстрація тварин, зміна відомостей про власника тварини (місце проживання (реєстрації), прізвище власника тварини або зміна засобу зв’язку з власником тварини) здійснюються КП «Зооконтроль». Також реєстрація або перереєстрація тварин, зміна відомостей про власника тварини (місце проживання (реєстрації), прізвище власника тварини або зміна засобу зв’язку з власником тварини) можуть здійснюватись установами ветеринарної медицини, іншими установами та організаціями, у тому числі електронним способом, на підставі договору, укладеного з КП «Зооконтроль».

Реєстрація або перереєстрація тварин, зміна відомостей про власника тварини (місце проживання (реєстрації), прізвище власника тварини або зміна засобу зв’язку з власником тварини) можуть проводитись безпосередньо за  місцем проживання (реєстрації) власника.

4.2. Реєстрація собак і котів.

У місті Дніпрі діє обов’язкова реєстрація собак і добровільна реєстрація котів.

Реєстрація собак і котів проводиться з метою:

— єдиного обліку цих тварин у місті, у тому числі для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

— контролю за чисельністю безпритульних тварин;

— здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

— забезпечення протиепізоотичного благополуччя;

— вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак і котів у місті Дніпрі.

Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетона.

Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, які належать фізичним особам, юридичним особам, громадським формуванням та / або ними утримуються чи утримуються в домашніх умовах на території міста Дніпра, які досягли тримісячного віку.

Особа, яка придбала та / або утримує тварину, зобов’язана зареєструвати її протягом 10 діб з моменту придбання.

Особи, які проживають або зареєстровані поза межами міста Дніпра, але тимчасово перебувають на території міста із собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину в установленому порядку.

Реєстрація котів проводиться за бажанням власника та / або утримувача.

У випадку втрати номерного індивідуального реєстраційного знака тварини (жетона) власник (утримувач) повинен отримати дублікат жетона.

У випадку зміни власника (утримувача) тварини обов’язково проводиться перереєстрація тварини з видачею індивідуального реєстраційного знака тварини (жетона) та картки реєстрації тварини. У цьому випадку транспондер не замінюється.

У випадку зміни відомостей про власника (утримувача) тварини (місця проживання (реєстрації), прізвища  власника тварини або зміни засобу зв’язку з власником тварини), власник (утримувач) зобов’язаний протягом 10 діб звернутись до КП «Зооконтроль» або уповноваженої установи ветеринарної медицини, інших установ чи організацій, що здійснюють реєстрацію тварин, для внесення відповідних змін до картки реєстрації тварини та електронної бази.

Тварини, власники (утримувачі) яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими.

Носіння ідентифікаційного жетона за межами постійного утримання тварини є обов’язковим. Перебування тварини без жетона за межами постійного утримання тварини (приміщення) є порушенням правил реєстрації. Така тварина вважається незареєстрованою.

Оплата за реєстрацію та перереєстрацію тварини здійснюється    безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених тарифів КП «Зооконтроль». За внесення змін до картки реєстрації тварини та електронної бази щодо власника (місця проживання власника тварини, його прізвища або засобу зв’язку з ним) плата не береться.

Для проведення реєстрації, перереєстрації або зміни відомостей про власника тварини (місця проживання (реєстрації), прізвища власника тварини або зміни засобу зв’язку з власником тварини) власник тварини повинен надати:

— документ, що встановлює його особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспортну картку або інший документ, за яким можна встановити особу, відповідно до Закону України «Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);

— документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тварині, крім тварин, яким не можна проводити протиепізоотичні заходи (щеплення) або за станом здоров’я, або за віком, за наявності відповідних документів;

— документ, що підтверджує законність набуття прав на тварину, походження тварини, ідентифікацію реєстрованої тварини відповідно до п. 3.1 Правил;

— документ, що підтверджує оплату за здійснення реєстраційних дій.

У разі подання документів уповноваженою особою додатково подається документ, що підтверджує її повноваження.

Для проведення реєстрації, перереєстрації або внесення змін щодо права власності на тварину юридичної особи або громадського формування представник юридичної особи додатково подає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і документ, що підтверджує його повноваження.

Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації, пере-реєстрації є обов’язковою.

При реєстрації тварини у віці до 12 місяців та відсутності на неї жодних документів, визначених у п. 3.1 Правил, особа, яка подала на реєстрацію таку тварину, повинна надати відомості про попереднього власника (місце придбання, прізвище, ім’я та по батькові попереднього власника) або повідомити місце знахідки.

Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відо-мостями щодо власника (утримувача) тварини (прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або придбання, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та ін. з подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних домашніх тварин міста Дніпра. Ця інформація є конфіденційною та надається КП «Зооконтроль» лише у випадках та в порядку, що передбачені чинним законодавством.

КП «Зооконтроль», уповноважена установа ветеринарної медицини, інша установа чи організація зобов’язані після проведення реєстрації видати власнику (утримувачу) зареєстрованої тварини номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, картку реєстрації тварини, а також ознайомити з Правилами.

Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

Процедура та порядок реєстрації встановлюється КП «Зооконтроль», уповноваженою установою ветеринарної медицини, іншою установою чи організацією.

4.3. Види сільськогосподарських тварин, що підлягають реєстрації, а також порядок їх реєстрації встановлюються Законом України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин».

 

 1. Утримання тварин у домашніх умовах та домашніх тварин
  на території міста Дніпра, поводження з ними

 

5.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

— фізичним особам у квартирах та приватних будинках, за умови згоди усіх зареєстрованих у цій квартирі (кімнаті або частці будинку) мешканців;

— фізичним особам у квартирах та приватних будинках, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців, зареєстрованих у цій квартирі (кімнаті будинку або його частці); не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

— у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних та оздоровчих закладів, за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та Правил;

— у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі, за умови довжини ланцюга не менше трьох метрів або без нього;

— юридичним особам для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або у розплідниках, за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та Правил.

5.2. Утримання собак без повідців і намордників дозволяється під час:

— оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення;

— муштри на навчально-дресирувальних майданчиках, за умови наявності таких майданчиків на відстані не більше ніж 500 метрів від помешкання, де утримується тварина; у разі відсутності таких майданчиків на відстані не більше ніж 500 метрів, дозволяється проведення муштри на територіях, віддалених від закладів охорони здоров’я, дитячих дошкільних закладів та закладів освіти не менше ніж на 100 метрів; не дозволяється проведення муштри на дитячих майданчиках та на території закладів освіти;

— проведення виставок (на спеціальних рингах).

5.3. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишення їх без нагляду.

5.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:

— наявність на тварині ошийника, ідентифікаційного жетона та повідця;

— безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

— безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

— безпеку дорожнього руху під час пересування з домашньою твариною біля транспортних шляхів і їх переходу шляхом безпосереднього контролю за поведінкою тварини.

5.5. У місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, великі та середні тварини повинні бути на короткому повідці (собаки − у наморднику), а маленькі тварини − у закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях тварини можуть бути на вільному повідці. У встановлених для вигулу місцях дозволено вільний вигул тварин, за умови дотримання вимог, встановлених Правилами.

5.6. Під час переходу через вулиці, проїзні частини автомобільних доріг та пересування поблизу автомагістралей особа, що здійснює вигул (супрово-дження) тварини, зобов’язана взяти її або на короткий повідець, або на руки, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод і загибелі або травмування тварини на проїзній частині автомобільної дороги, автомагістралі.

5.7. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи територію під’їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів, газонів, вулиць, магістралей, проїзних частин автомобільних доріг тощо.

5.8. Особи, які утримують тварин і не є мешканцями міста Дніпра, але перебувають у місті тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу і лептоспірозу.

5.9. Особі, яка утримує тварину, дозволяється:

— виводити тварину з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій у загальні двори або на вулицю на повідці, з прикріпленим до нашийника ідентифікуючим жетоном; особа, яка супроводжує тварину, несе відповідальність за нанесення шкоди її твариною оточуючим людям або тваринам. У разі необхідності власник зобов’язаний застосовувати засоби безпеки; в інших місцях дозволено вільний вигул тварин за умови дотримання вимог, встановлених Правилами;

— перевозити тварин з додержанням правил, діючих на певному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки оточуючих.

5.10. Власник (утримувач) тварини, зобов’язаний:

— дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття (забезпечити оснащення місця постійного утримання тварин таким чином, щоб створити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем);- забезпечувати тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечувати умови утримання тварини, які повинні задовольняти її природні потреби в їжі,  воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби;

— забезпечувати своєчасне надання тварині ветеринарних послуг (обсте-ження, лікування, щеплення тощо);

— проводити обов’язкову щорічну вакцинацію від сказу та лептоспірозу собакам і котам, що має бути відображено у вигляді відмітки у ветеринарному паспорті; вимоги цього пункту не розповсюджуються на тварин, яким за станом здоров’я та рекомендаціями лікаря не можна проводити вакцинацію;

— зареєструвати тварину згідно з вимогами п. 4 Правил;

— мати на кожну тварину ветеринарний паспорт та картку реєстрації тварини;

— негайно повідомляти заклади охорони здоров’я, ветеринарної служби та КП «Зооконтроль» про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свійської чи домашньої тварини або доставляти у державну ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин − для огляду і лікування;

— тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише у закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застері-гати написом на будинках, дворах і на вулицях;

— уживати всіх обґрунтованих заходів для недопущення втечі тварини;

— повідомити КП «Зооконтроль» та передати домашню тварину на утримання новому власнику у разі неможливості або небажання подальшого утримання цієї тварини;

— забезпечити наявність на тварині, що утримується в домашніх умовах, та домашніх тваринах на території міста Дніпра ошийника з ідентифікуючим жетоном;

— запобігати неконтрольованому розмноженню тварин, що утримуються в домашніх умовах, та домашніх тварин на території міста Дніпра, проводити стерилізацію тварин, що не є племінною цінністю; вимоги цього пункту не розповсюджуються на тварин, яким за рекомендаціями лікаря не можна проводити стерилізацію;

— відшкодовувати громадянам та юридичним особам матеріальні та моральні збитки, нанесені тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку;

— прибирати в усіх випадках екскременти тварин.

5.11. Власникам (утримувачам) тварин забороняється:

— утримувати, продавати, віддавати, дарувати або іншим чином передавати   незареєстрованих  собак  і  котів  та інших   тварин  іншим   особам

у не встановлених для цього місцях та / або без проведення реєстраційних дій, встановлених п. 4 Правил;

— утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користу-вання багатоквартирних будинків (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо); дозволяється утримувати безпритульних тварин у місцях загального користування за умови обліку їх у КП «Зооконтроль», дотримання санітарно-епідеміологічних норм, згоди всіх власників суміжних приміщень та територій;

— розводити тварин:

● з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання; ● із спадково закріпленою агресивністю;

 • які не мають племінної цінності та відповідного племінного допуску до розведення від Кінологічної спілки України (КСУ), Центрального клубу володарів німецької вівчарки України (ЦКВНВУ), Всеукраїнської громадської організації «Федерація мисливського собаківництва України» (ФМСУ) або Фелінологічного союзу України (FIFe), WCF, CFA та інших кінологічних організацій, визнаних КСУ або FCI;

— вигулювати та виводити за межі приміщення чи садиби незареєстрова-них собак та без ідентифікаційного жетона, повідців, засобів прибирання екскрементів;

— купувати, продавати, показувати на виставках і виводах, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу та лептоспірозу, проведену не раніше 12 місяців і не пізніше 30 днів до вивозу (виводу);

— викидати собак, котів, приплід від собак, котів та інших тварин чи їх трупи або захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

— жорстоко поводитися з домашніми тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх (у тому числі приплід);

— відпускати собак без супроводу людини (самовигул);

— вирощувати та використовувати собак і котів для отримання м’яса, жиру, шкіри та кісток.

 

6. Поводження з тваринами, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини

 

6.1. Впорядкування чисельності безпритульних тварин у місті Дніпрі регулюється відповідними законами, міськими і обласними правилами та програмами.

6.2. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

6.3. Забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин,  що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, знищення тварин за допомогою курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів. Винні в отруєнні та / або умертвінні до-машніх та безпритульних тварин негуманними методами підлягають притягне-нню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

6.4. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з ідентифікаційним жетоном і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, парках, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, які є небезпечними для оточуючих та проявляють підвищену агресивність, створюючи загрозу безпеці людей, підлягають вилову та поміщенню їх на територію КП «Зооконтроль» для отримання висновку кінолога щодо наявності чи відсутності підвищеної агресивності, обстеження тварини. У разі отримання висновку кінолога про відсутність підвищеної агресивності у виловленої тварини вона повертається на попереднє місце її перебування після стерилізації та щеплення від сказу (стерилізація та щеплення від сказу не проводяться, якщо за станом здоров’я тварині не можна цього проводити). Виловлені тварини підлягають утриманню не більше трьох місяців на території КП «Зооконтроль». Рішення щодо подальшої долі таких тварин приймається комісійно, з обов’язковим залученням зоозахисника, кінолога та лікаря ветеринарної медицини.

6.5. Виловлені тварини повертаються власникам за умови пред’явлення ідентифікаційного жетона, картки реєстрації тварини, ветеринарного паспорта, оплати на рахунок КП «Зооконтроль» вартості витрат за вилов, утримання, стерилізацію, вакцинацію, дегельмінтизацію, чіпування, лікування та інші процедури, якщо такі проводилися.

 

 1. Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці
  та диких тварин у домашніх умовах

 

7.1. Утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах повинне здійснюватись відповідно до вимог, встановлених Порядком утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затвердженим наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2010 № 429 (далі – Порядок утримання диких тварин), та відповідно до чинного законодавства України.7.2. Утримання диких тварин  в домашніх умовах повинне здійснюватись з дотриманням таких вимог:  — кількість диких тварин, що утримуються в домашніх умовах фізичною чи юридичною особою, обмежується можливістю забезпечення їм умов утри-мання відповідно до вимог, встановлених Порядком утримання диких тварин; при цьому утримання тварин не повинне порушувати права та свободи осіб, які мешкають поруч;

— утримання диких тварин у домашніх умовах повинне забезпечувати їх біологічні, видові та індивідуальні потреби, а також запобігати виходу з місць їх утримання;

— дикі тварини повинні утримуватись у вольєрах, клітках або інших приміщеннях, норми площі яких не можуть бути меншими за мінімальні норми, встановлені в додатку до Порядку утримання диких тварин.

— власник (утримувач) повинен мати документи, що підтверджують законність набуття дикої тварини.

7.3. Утримання диких тварин у домашніх умовах без дозволу допус-кається у разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

7.4. Допускається утримання в домашніх умовах дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми у неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та Правил.

7.5. Власники диких і сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних і профілактичних заходів щодо цих тварин.

7.6. Особи, які утримують диких тварин у домашніх умовах, не мають права виводити цих тварин за межі місця їх постійного утримання, за винятком випадків, зумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.

7.7. Власники диких тварин, які утримуються в домашніх умовах, відповідно до п. 4 Правил зобов’язані зареєструвати тварин в електронній базі ідентифікації. Реєстрації підлягають всі дикі тварини.

7.8. Власники (утримувачі) сільськогосподарських тварин та птиці, зобов’язані:

— зареєструвати сільськогосподарських тварин в уповноваженому органі в порядку, встановленому чинним законодавством;

— утримувати в чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

— систематично здійснювати заходи щодо боротьби з комахами, тарганами та гризунами;

— негайно повідомляти районну ветеринарну лікарню про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

— виконувати всі рекомендації ветеринарного лікаря з проведення заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;

— у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;

— ввозити на територію міста Дніпра сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

— проводити забій тварин тільки на забійних пунктах, після огляду їх ветлікарем та оформлення ветеринарної довідки встановленого зразка;

— забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитись подвірно, з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою; всі трупи сіль-ськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації у спецпідприємствах;

— дотримуватися встановлених санітарно-гігієнічних вимог при вирощу-ванні та утриманні сільськогосподарських тварин, забезпечувати нормовану годівлю, температурний режим тощо.

 

 1. Правила поводження з тваринами, що використовуються
  у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля

 

8.1. Поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля, здійснюється з дотриманням вимог ст. 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».8.2. Забороняється використання у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля (у тому числі з метою отримання прибутку) тварин, які  важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.

8.3. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, встановлених для утримання тварин, із забезпеченням  їх біологічних,  видових  та індивідуальних потреб, а також заходів безпеки оточуючих.

8.4. Створення та функціонування зоологічного парку (зоопарку) на території міста Дніпра здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.5. Забороняється використання диких та домашніх тварин у фото-зйомках з комерційною метою на вулицях міста Дніпра. Забороняється використання диких, безпритульних, домашніх та інших тварин (фотографуван-ня, жебракування, перепродаж тощо) на вулицях міста Дніпра для збору коштів у будь якій формі.

8.6. На території міста Дніпра забороняється дарування тварин, використовування їх як нагороди, премії або виграшу, на будь-яких інших підставах в умовах комерційної діяльності підприємств, ярмарків, рекламних кампаній, виставок, пересувних демонстрацій, свят, луна-парків, лотерей, ринків тощо.

8.7. Продаж тварин у комерційних магазинах повинен здійснюватись відповідно до встановлених норм. Забороняється виставка живих тварин у всіх комерційних магазинах, закладах громадського харчування, які не мають дозволу на торгівлю тваринами, крім акваріумів, у яких утримуються тільки риби. У будь-якому випадку акваріуми не можуть бути розміщені в приміщеннях із занадто вираженим шумом і несподіваною зміною освітлення.

 

 1. Притулки для тварин

 

9.1. Для утримання безпритульних та домашніх тварин створюються притулки для тварин. Притулки для тварин можуть створюватися Дніпровською міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкованості, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

 

9.2. Притулки для тварин здійснюють свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

9.3. З метою забезпечення захисту собак і котів від жорстокого та іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також захисту собак і котів, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертву-вань організацій чи приватних осіб можуть створюватися приватні притулки.

9.4. Діяльність приватних притулків може здійснюватися лише:

— якщо дотримуються вимоги чинного законодавства щодо їх утримання; — якщо приміщення та обладнання, які використовуються для цієї діяльності, відповідають вимогам, викладеним у п. 5.10 Правил.9.5. Якщо ці умови не виконуються належним чином, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради рекомендує заходи щодо усунення порушень та, якщо необхідно для благополуччя тварин, забороняє продовження діяльності.

9.6. Обов’язковою є реєстрація тварин, доставлених до приватного притулку, та їх облік відповідно до п. 4 Правил.

 

 1. Забезпечення виконання
  та контроль за додержанням Правил

 

10.1. Органи Національної поліції України (у тому числі групи реагуван-ня патрульної поліції, дільничні інспектори), Комунальне підприємство «Муніципальна поліція» Дніпровської міської ради здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження та утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами.

10.2. Контроль за додержанням Правил на території міста Дніпра здійснюється департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, органами Національної поліції України, комунальними підприєм-ствами, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, КП «Зооконтроль», органами самоорганізації населення, громад-ськими інспекторами з охорони довкілля та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин.

10.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які мають відповідні сертифікати.

Громадські інспектори з охорони довкілля мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами та за фактами порушення Правил.

Громадські інспектори з охорони довкілля у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини та з особами, зазначеними в п. 10.2 Правил, рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

10.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

10.5. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

— ставлять перед відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування, КП «Зооконтроль» питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами та / або порушення Правил;

— подають до суду позови щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, у тому числі заподіяної здоров’ю громадян і майну громадських організацій, а також позови щодо конфіскації тварин у випадках жорстокого поводження з ними, встановлених Правилами;

— сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та проти-епідемічних заходів;

— надають свої пропозиції при розробці проектів регуляторних актів, пов’язаних з утриманням домашніх тварин;

— беруть участь у проведенні рейдів-перевірок на території міста щодо дотримання вимог Правил юридичними особами, фізичними особами, фізичними особами − підприємцями та громадськими формуваннями;

— сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин та поводження з ними;

— беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами.

10.6. За порушення вимог Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Додаток до Правил утримання  тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра

 

 

 

 

ПОРЯДОК здійснення ідентифікації та реєстрації собак і котів за допомогою транспондера

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Порядок здійснення ідентифікації та реєстрації собак і котів за допомогою транспондера (далі – Порядок) визначає процедуру проведення ідентифікації та реєстрації собак і котів за допомогою транспондера.

1.2. Порядок є обов’язковим для виконання всіма юридичними і фізични-ми особами та громадськими формуваннями, що є власниками (утримувачами) собак, займаються їх розведенням, утриманням, торгівлею, транспортуванням тощо.

Дія Порядку може поширюватись на власників (утримувачів) котів за їх бажанням.

1.3. Ідентифікації та реєстрації підлягають усі собаки і, за бажанням –  коти, які перебувають, розводяться або утримуються на території міста Дніпра.

1.4.  Ідентифікація та реєстрація собак і котів запроваджується з метою:

— підтвердження права власності на собак і котів;

— охорони території України від епізоотичних захворювань та сказу;

— забезпечення індивідуальної ідентифікації кожної тварини.

1.5. У Порядку терміни вживаються в такому значенні:

— транспондер – це засіб для ідентифікації тварин стандарту ISO11784 (технологія FDX-B), який знаходиться в біосумісній оболонці, містить унікальний ідентифікаційний код, що відповідає розділу 2 Порядку і може зчитуватися скануючими пристроями стандарту ISO 11785;

— реєстрація – внесення даних про тварину в електронну базу з присвоєнням кожній тварині індивідуального номера після введення в тіло тварини транспондера, з видачею власнику (утримувачу) тварини індивідуаль-ного жетона і картки реєстрації тварини;

— перереєстрація – процедура внесення змін до бази даних ідентифікова-них тварин про власника (утримувача) тварини без заміни транспондера;

— імплантація – процес підшкірного вживлення транспондера в тіло тварини;

— ідентифікація – розпізнавання тварини за допомогою транспондера;

— база даних ідентифікованих тварин – база, яка відповідає розділу 3 Порядку;

— оператор бази даних – КП «Зооконтроль», яке відповідає за базу даних ідентифікованих тварин у місті Дніпрі, її накопичення та підтримку в актуальному стані, а також за ведення списку діючих реєстраторів та осіб, які безпосередньо здійснюють реєстрацію та ідентифікацію;

— реєстратор – КП «Зооконтроль», яке відповідає за базу даних ідентифікованих тварин у місті Дніпрі, та суб’єкти (установи) ветеринарної медицини, інші установи та організації, що мають доступ до бази даних і вносять відомості відповідно до Порядку, які уклали відповідний договір з оператором і відповідають вимогам, встановленим у договорі;

— особа, що здійснює реєстрацію та ідентифікацію – особа, яка відповідає вимогам, встановленим у пп. 7.2, 7.3 Порядку, здійснює безпосередню реєстра-цію та ідентифікацію тварин на підставі цивільно-правового або трудового договору з реєстратором;

— форма подання інформації – форма, яка розробляється оператором бази даних та відповідає відомостям, що містяться в базі даних ідентифікованих тварин.

 

 1. Ідентифікація та реєстрація собак і котів

 

2.1. Ідентифікації підлягають тварини, у яких відсутній транспондер. Тварина ідентифікується за умови, якщо транспондер, який вводиться в тіло тварини:

— при зчитуванні скануючим пристроєм генерує унікальний код, виданий Міжнародним комітетом з обліку тварин (ICAR);

— відповідає стандарту ISO 11784 (із застосовуванням технології FDX-B і можливістю зчитування інформації за допомогою скануючого пристрою, сумісного із стандартом ISO 11785);

— містить унікальний код, який внесли в базу даних ідентифікованих тварин з інформацією, вказаною в розділі 4.2 Порядку.

2.2. Ідентифікація транспондером, що відповідає розділу 2.1 Порядку, не є необхідною для тварин, яким до введення Правил було імплантовано транспондер, що генерує 15-цифровий код, що може зчитуватися скануючими пристроями стандарту ISO 11785.

2.3. Усі ідентифіковані тварини проходять реєстрацію в базі даних ідентифікованих тварин відповідно до розділу 3 Порядку.

 

 1. База даних ідентифікованих тварин

 

3.1. База даних ідентифікованих тварин дозволяє зберігати інформацію, зазначену в пункті 3.2 Порядку.

3.2. Інформація, яка вноситься в базу даних:

— унікальний ідентифікатор транспондера, імплантованого в тварину;

— дата імплантації транспондера;

— дата народження тварини;

— опис тварини, що включає породу, колір і маркування;

— стать тварини;

— адреса, де тварина, як правило, проживає (утримується);

— ім’я, адреса і контактна інформація (номер засобу зв’язку) про власника (утримувача) тварини;

— інформація про особу (у тому числі унікальний ідентифікаційний номер, присвоєний оператором бази даних ідентифікованих тварин), яка ідентифікує та реєструє тварину;

— деталі (причина, дата, місце) смерті тварини;

— деталі і дата втрати (загублення) тварини.

3.3. Оператор може змінювати список баз даних або розірвати договір з реєстратором, якщо:

— реєстратор порушив Порядок або вчинив злочин, передбачений Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

— реєстратор не має відповідного обладнання та персоналу для здійснення реєстрації;

— реєстратор не має достатніх навиків, включаючи визначені в розділі 9 Порядку, для належної роботи з базою даних ідентифікованих тварин;

— реєстратор не володіє технічними знаннями для належної роботи з базою даних ідентифікованих тварин;

— реєстратор не має необхідних систем або не володіє стандартними операційними процедурами для належної роботи з базою даних ідентифіко-ваних тварин;

— діяльність реєстратора спричинила непотрібний біль і страждання тварині.

3.4. У випадках, передбачених розділом 3.3 Порядку, КП «Зооконтроль» повинне:

— повідомити реєстратора в письмовій формі про причину розірвання договору (реєстратор може оскаржити подання щодо пропозиції не пізніше ніж за 14 днів з дати письмового повідомлення);

— розглянути пропозиції, оформлені належним чином;

— прийняти рішення і повідомити реєстратора в письмовій формі, із зазначенням причини прийняття рішення;

— у випадку якщо КП «Зооконтроль» видаляє базу даних ідентифікованих тварин із списку, зазначеного в розділі 3.1 Порядку, реєстратор бази даних ідентифікованих тварин повинен надати звіти про зареєстрованих тварин.

 

 1. Картка реєстрації тварини

 

4.1. Реєстратор на запит органів та осіб, що здійснюють контроль за виконанням Правил, а також на запит суду повинен протягом 3 (трьох) робочих днів надати виписку з бази даних ідентифікованих тварин, що містить інформацію, зазначену в розділі 3.2, відносно запитуваної тварини та / або її власника (утримувача) лише для здійснення контролю за виконанням Правил. Особи, які отримали вказану інформацію, повинні використовувати її лише для встановленої мети та не передавати вказану інформацію третім особам.

4.2. Реєстратор бази даних ідентифікованих тварин після здійснення процедури реєстрації тварини у базі даних ідентифікованих тварин повинен видати власнику (утримувачу) картку реєстрації тварини.

4.3. Картка реєстрації тварини має бути виготовлена за формою, затвердженою оператором бази даних.

4.4. Власник (утримувач) відповідає за достовірність поданої для реєстрації інформації, зазначеної у розділі 3.2, яка повинна бути точною на час здійснення реєстрації.

4.5. Власник (утримувач) тварини на вимогу осіб, що здійснюють контроль за виконанням Правил, має надати картку реєстрації тварини, в якій повинна міститись актуальна на час надання картки інформація.

4.6. Картка реєстрації тварини дійсна за умови, якщо наявна в ній інформація не змінювалась.

 

 1. Реєстрація в разі набуття прав на тварину

 

5.1. Особа, яка набула прав на тварину (у тому числі шляхом купівлі, отримання в дар тощо), протягом 10 (десяти) календарних дів з моменту набуття цих прав повинна звернутись до реєстратора для внесення відповідної інформації (ім’я, адреса та інші контактні дані) в базу даних ідентифікованих тварин у формі, зазначеній реєстратором бази даних ідентифікованих тварин.

5.2. Реєстратор бази даних ідентифікованих тварин повинен внести отриману інформацію в базу даних і видати власнику (утримувачу) картку реєстрації тварини.

5.3. У випадку зміни власника (утримувача) тварини або зміни інших відомостей, які містяться в базі даних ідентифікованих тварин (у тому числі щодо тварини або її власника чи утримувача) обов’язково проводиться перереєстрація тварини з видачею індивідуального реєстраційного знака тварини (жетона) та картки реєстрації тварини.

У цьому випадку власник (утримувач) зобов’язаний протягом 10 днів з моменту зміни таких відомостей звернутись до КП «Зооконтроль» або до уповноваженого суб’єкта (установи) ветеринарної медицини, інших установ чи організацій, що здійснюють реєстрацію тварин, для внесення відповідних змін до картки реєстрації тварини та електронної бази.

5.4. Для проведення реєстрації, перереєстрації або зміни відомостей про власника тварини (місця проживання (реєстрації), прізвища власника тварини або зміни засобу зв’язку з власником тварини) власник тварини повинен надати реєстратору:

— документ, що встановлює його особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспортну картку або інший документ, за яким можна встановити особу, відповідно до Закону України «Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);

 

 

— документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тварині, крім тварин, яким не можна проводити протиепізоотичні заходи (щеплення) або за станом здоров’я, або за віком, за наявності відповідних документів;

— документ, що підтверджує законність набуття прав на тварину, походження тварини, ідентифікацію реєстрованої тварини відповідно до п. 3.2 Правил;

— документ, що підтверджує оплату за здійснення реєстраційних дій;

— документ, що підтверджує зміну прізвища.

У разі подання документів уповноваженою особою додатково подається документ, що підтверджує її повноваження.

Для проведення реєстрації, перереєстрації або внесення змін щодо права власності на тварину юридичної особи або громадського формування представник юридичної особи додатково подає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і документ, що підтверджує його повноваження.

Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації, перереєст-рації є обов’язковою.

5.5. При реєстрації тварини у віці до 12 місяців та відсутності на неї жодних документів особа, яка подала на реєстрацію таку тварину, повинна надати відомості про попереднього власника (місце придбання, прізвище, ім’я та по батькові попереднього власника) або повідомити про місце знахідки.

5.6. Процедура реєстрації, перереєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (прізвище, імя, по батькові, паспортні дані, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або придбання, проведення протиепізоотич-них заходів (щеплень) та ін. з подальшим внесенням цієї інформації до  загальної електронної бази даних ідентифікованих тварин міста Дніпра. Ця інформація є конфіденційною.

КП «Зооконтроль», уповноважена установа ветеринарної медицини, інша установа чи організація зобов’язані після проведення реєстрації видати власнику (утримувачу) зареєстрованої тварини номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, картку реєстрації тварини, а також ознайомити з Правилами.

Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника (утримувача) тварини на другому примірнику картки реєстрації тварини, який залишається у реєстратора.

 

 1. Смерть або втрата тварини

 

6.1. Власник (утримувач) тварини, а в разі відсутності інформації про такого – лікар ветеринарної медицини повинен не пізніше 3 днів після смерті або втрати тварини повідомити реєстратора для внесення відповідної інформації в базу даних ідентифікованих тварин, де тварина зареєстрована, за формою, встановленою оператором (надати всю необхідну інформацію для внесення даних про смерть або втрату в базу даних ідентифікованих тварин).

6.2. Реєстратор повинен за отриманими записами в рамках Правил внести відповідну інформацію в базу даних та видати власнику (утримувачу) картку реєстрації тварини.

 

 1. Транспондер

 

7.1. Відповідно до Порядку особа, яка безпосередньо здійснює реєстрацію та ідентифікацію, не повинна імплантувати транспондер:

— якщо він не відповідає стандарту ISO 11784 та ехнології FDX-B або неможливо прочитати зчитуючим пристроєм, сумісним із стандартом ISO 11785;

— якщо власник (утримувач) тварини при ідентифікації чи реєстрації не може надати необхідні для реєстрації тварини документи.

7.2. Особа, яка безпосередньо здійснює реєстрацію та ідентифікацію, має право ідентифікувати і реєструвати тварину, якщо вона:

— лікар ветеринарної медицини;

— асистент лікаря ветеринарної медицини;

— має ветеринарну освіту;

— пройшла тренінг щодо оволодіння відповідними навичками згідно з розділом 8 Порядку і їй присвоєно унікальний ідентифікаційний номер оператора бази даних.

7.3. Особа не може ідентифікувати і реєструвати тварину транспондером, якщо вона:

— є членом родини власника (утримувача);

— має моральний інтерес або інші корисні цілі щодо тварини;

— є власником (утримувачем) або співвласником тварини;

— має володіння або контроль над твариною повний або неповний робочий день;

— є партнером або працівником реєстратора.

Термін «член родини» відносно власника (утримувача) означає: чоловік, дружина, брат, сестра, батько, мати, дядько, тітка, дитина.

7.4. Працівники кінологічних клубів або особи, що працюють на такі установи, не повинні ідентифікувати тварин.

 

 1. Тренінг

 

8.1. Оператор бази даних ідентифікованих тварин забезпечує проведення тренінгу для оволодіння відповідними навичками особами, які будуть здійснювати ідентифікацію тварин транспондером і реєстрацію в базі ідентифікованих тварин; у в разі якщо особа оволоділа такими навичками – повинен видати сертифікат щодо успішного проходження тренінгу, та присвоїти унікальний ідентифікаційний номер в базі даних кожній особі, яка пройшла тренінг.

8.2. Оператор бази даних ідентифікованних тварин повинен вести перелік осіб, які успішно пройшли тренінг.

8.3. Оператор бази даних ідентифікованих тварин може видалити ім’я та контактну інформацію особи (реєстратора) із списку, якщо:

— особа порушила Порядок або Правила щодо здійснення процедури реєстрації чи ідентифікації;

— особа не подала інформацію своєчасно;

— особа подала помилкову або неправдиву інформацію;

— особа не дотримувалась інструкції з імплантації транспондера;

— особа використала транспондер, який не відповідає стандарту транспон-дерів, указаних у Порядку;

— діяльність особи спричинила біль і страждання тварині.

8.4. Якщо оператор бази даних ідентифікованих тварин видаляє ім’я та контактну інформацію особи (реєстратора) із списку, він повинен: інформувати відповідного реєстратора в письмовій формі, вказуючи причину видалення (особа може оскаржити пропозицію не пізніше ніж за 14 днів з дати письмового повідомлення), розглянути скаргу (у разі її надходження), прийняти рішення і повідомити особу в письмовій формі, із зазначенням рішення та причини прийняття рішення.

 

 1. Записи транспондера

 

9.1. Особа, яка поставляє транспондери, повинна вести детальний облік щодо кожної партії, а саме: кількість транспондерів у партії, ідентифікаційний номер кожного транспондера, дату поставки, ім’я, адресу та інші контактні дані реєстратора, якому поставляються транспондери.

9.2. Особа, яка імплантує транспондер тварині, повинна вести детальний облік щодо кожного транспондера, а саме: ідентифікаційний номер транспон-дера, дату імплантації, ім’я, адресу та інші контактні дані власника (утриму-вача) тварини, якій імплантується транспондер.

9.3. Особа, яка імпортує транспондери, повинна повідомити оператору, з яким вона уклала контракт, ідентифікаційний номер кожного імпортованого транспондера для зберігання даних.

9.4. Відповідно до Порядку запис про імплантацію повинен зберігатися протягом двадцяти років після імплантації транспондера у тварину і бути доступним за запитом для уповноваженої особи.

 

 1. Відповідальність

 

Порушення Правил тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплі-нарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

 

 

 

Поделиться: