Вопрос к «НМ»: когда применяют меры общественного влияния?

Катерина Гаценко
    -
Вопрос к «НМ»: когда применяются меры общественного влияния?Новости Днепра.

Вопрос к «НМ»: когда применяются меры общественного влияния?Новости Днепра.

«Наше місто» відповідає на актуальні питання дніпрян.

«Я учасник АТО, так сталося, що здійснив адміністративне правопо­рушення. Дуже шкодую про це і хотів би дізнатися, чи є в такій ситуації інше покарання або вплив, крім адміні­стративного стягнення?

На питання відповідає юрист, правозахисник, Юлія Сегеда:

— Так, дійсно, Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає ще й такий різновид покарання, як заходи громадського впливу.

Відповідно до статті 21 КУпАП особа, яка здійснила адміністратив­не правопорушення (крім посадової особи), звільняється від адміністра­тивної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колекти­ву, якщо з урахуванням характеру правопорушення і особи правопо­рушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.

Метою покладення відповідальності, зокрема адміні­стративної, є не тільки покарання за вчинення правопору­шення, а й попередження їх у майбутньому.

Отже, якщо ви є членом громадської організації, напри­клад ветеранської, якщо правопорушення не є небезпечним та може бути доведено, що виправлення порушника мож­ливе шляхом громадського впливу, то трудовий колектив або громадська організація можуть застосувати такі заходи.

Відповідно до частини 2 статті 21 КУпАП про заходи гро­мадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили право­порушення, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або громадська організація повинен не пізніше як у десятиденний строк з дня одержан­ня матеріалів повідомити орган (посадову особу), який на­діслав матеріали.

Можу сказати, що нині цей вид впливу менш розповсю­джений, ніж раніше, коли працював інститут товариських судів на підприємствах, але це передбачено законодавчою нормою та може бути застосовано.

Поделиться: