Яка зарплата береться для розрахунку пенсії дніпрян

Вопрос к «НМ»: де отримувати пенсію бабусі? Новости Днепра.

«Мені незабаром на пенсію. Підкажіть, будь ласка, чи можу я сам обрати період страхового стажу, зарплата за який враховується для обчислення пенсії? Чи можна не брати до уваги певні роки з низьким коефіцієнтом? — Віктор Головятинський, Дніпро».

На питання відповідає заступник голови Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання» для обчислення пенсії враховується заро­бітна плата (дохід) за весь період страхового ста­жу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера (за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами) або у випад­ку, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для об­числення пенсії також враховується зарплата (до­хід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року. Незалежно від перерв.

За вибором особи, яка звернулася за призна­ченням пенсії, з періоду, за який враховується зарплата (дохід) для її обчислення, виключаються пе­ріоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів, незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу(згід­но з абзацом третім частини першої статті 24 цього закону), та будь-якого періоду страхового стажу підряд. За умови, що зазначені періоди в сумі скла­дають не більше 10 відсотків тривалості страхово­го стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Заробітна плата (дохід) за період страхово­го стажу до 1 липня 2000 року враховується для розрахунку пенсії на підставі документів про на­раховану зарплату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством. А за період стра­хового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, — за даними, наявними в системі персоніфікованого обліку.

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Поделиться:

Читайте также: