Вопрос к “НМ”: как начисляется пенсия украинцам?

Вопрос к “НМ”: как начисляется пенсия украинцам? Новости Днепра.

“Наше місто“ відповідає на актуальні питання дніпрян.

«Мій чоловік має понад 35 років трудового стажу, пенсіонер з 2014 року. Та продовжує працювати водієм, адже пенсію нарахували йому маленьку, меншу, ніж у мене, хоча в мене і стаж менший, і зарплата була мен­шою. Як таке може бути?».

На питання відповідає виконуюча обов’язки начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук:

Законом України «Про за­гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) визначений механізм розрахунку пенсії, який передбачає пряму за­лежність розміру пенсії від страхового стажу та заробіт­ної плати, з якої сплачували­ся страхові внески до Пенсій­ного фонду. При обчисленні пенсії для кожного пенсіо­нера визначаються індивіду­альні коефіцієнти страхового стажу (в залежності від кіль­кості відпрацьованих міся­ців) і заробітної плати та вра­ховується середня зарплата, з якої сплачено страхові вне­ски за три календарних роки, що передують року звернен­ня за призначенням пенсії (при призначенні 2014-го – 2700,98 грн).

Також за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років у чоловіків пенсія за віком збільшується на один відсоток розміру пенсії, об­численої відповідно до статті 27 цього закону, але не біль­ше як на один відсоток міні­мальної за віком.

Мінімальна пенсія за віком за наявності у чоло­віків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мі­німуму для осіб, які втра­тили працездатність, визначеного законом (з 1 жовтня 2017-го – 1452 грн).

Таким чином, розмір пен­сії кожної особи є індивіду­альним і залежить від:

— її страхового стажу;

— отримуваної заробітної плати;

— року виходу на пенсію;

— доплат, надбавок та підвищень, право на які під­тверджено документами, як зазначено на сайті Пенсійно­го фонду України.

З 1 жовтня 2017 року проведений перерахунок пенсій особам, яким, зокре­ма, її призначено згідно із Законом 1058, з урахуван­ням показника середньої зарплати за три календар­них роки (2014–2016) — 3764,40 грн та прожитково­го мінімуму — 1452 грн. Цей перерахунок проведений автоматично.

Оскільки ваш чоловік продовжує працювати, він може звернутися до терито­ріального органу Пенсійного фонду України із заявою про перерахунок пенсії у зв’язку з додаванням страхового стажу.

Поделиться:

Читайте также: