Столітня війна за Україну

22 січня 1918 року Центральна Рада у четвертому Універсалі проголосила Українську Народну Республіку «самостійною, ні від кого не залежною, вільною суверенною державою українського народу». 22 січня 1919 року був підписаний Акт Злуки, що об’єднав східно — та західноукраїнські землі в одній державі. Це лише дві події Української революції 1917—1921 років, вельми насиченої подіями, коли мало не кожен день приносив новини, сповненої надій і відчаю, здобутків і втрат. В історичному музеї ім. Яворницького до 16 лютого триватиме виставка «100 років боротьби», яка знайомить із цим важливим періодом в історії нашої країни, коли почалися справжнє формування української нації та розбудова української державності.

Столітня війна за Україну. Новости Днепра

Всеукраїнський проект

З нагоди сторіччя Української рево­люції 1917—21 років Інститут націо­нальної пам’яті розпочав інформацій­но-просвітницьку кампанію і, зокрема, виготовив 25 комплектів з 21 банера, де стисло й у популярній формі розпо­відається про основні події та видат­них діячів того періоду. Для виставки задіяли унікальні матеріали кількох музеїв — Української революції, видат­них діячів української культури, укра­їнської діаспори, а також архіву СБУ і особистих архівів кількох істориків. Загалом до експозиції увійшли понад 250 документів і фотографій, частина яких оприлюднюється вперше.

Виставка висвітлює процеси дер­жавного будівництва, створення по­літичної еліти та української нації, розповідає про тогочасні українські військо й флот, дипломатію та церков­ний рух, освіту й культуру, державну символіку й гроші, пресу, співпрацю з національними меншинами й україн­ський Крим, про буденне життя укра­їнців; антибільшовицькі повстання та походи, що стали останніми акордами Української революції.

У Києві виставку «100 років бо­ротьби» відкрили в листопаді мину­лого року просто неба — на Майдані Незалежності. 18 січня експозиція розпочала роботу в Дніпрі, 22-го — у решті обласних центрів.

Столітня війна за Україну. Новости Днепра

Великі надії

— Перший банер присвячений пробудженню нації, коли після Лют­невої революції 1917 року мільйони мешканців півдня згадали про своє українське коріння. Як сказав відомий політик та історик Дмитро Дорошенко, «забилося українське серце, і озвала­ся українська кров». Усіма великими містами у березні проходили багато­тисячні маніфестації, на які вийшли українці й показали, що вони — велика сила, — розповідає Тетяна Цимляко­ва, заввідділом історії України 1917— 1945 років історичного музею.

17 березня 1917 року політики й активісти створили у Києві громадську організацію Українська Центральна Рада, яка після Всеукраїнського націо­нального конгресу 19—21 квітня стала представницьким органом україн­ського руху, а трохи згодом — парла­ментом Української Народної Респу­бліки.

— Вісім представників від Кате­ринославщини увійшли до першо­го складу Центральної Ради, — каже Тетяна Миколаївна. — Головою та ідеологом Ради був Михайло Гру­шевський. Це унікальна людина: енергійна, неймовірно працездатна, людина-оркестр, міг робити декіль­ка справ одразу. Користувався дуже великим авторитетом, тому в народі говорили: «Мати — Україна, а батько – Грушевський». Як його обрали на конгресі таємним голосуванням голо­вою Ради, так він ним і залишався до останніх днів УНР. Виконавчою вла­дою УНР став Генеральний секретарі­ат, де також був наш земляк Микола Стасюк, генеральний секретар харчо­вих справ.

Яєчня, горлинка чи жидівські гроші

— Ми відкрили виставку 18 січня, саме цього дня сто років тому була ви­пущена в обіг перша українська банк­нота — 100 карбованців. На ній був напис чотирма мовами: українською, польською, російською, єврейською, через що в народі банкноту обізвали жидівськими грошима. За колір на­зивали і яєчнею, — розповідає Цимля­кова. — А ще горлинкою — за схожість із українською вишивкою. Працював над першими українськими грошима Георгій Нарбут. До березня 1917-го він, уродженець Чернігівської губер­нії, жив у Петербурзі, потім переїхав до Києва. За словами Тетяни Цимляко­вої, Нарбут був одним із «березневих» українців, які визначилися на користь України як держави на самому початку революції.

Окрім грошей, художник розробив поштові марки УНР, Герб Української держави, українські абетку, етикет­ки, гральні карти. Нарбут став одним із засновників і ректором Української академії мистецтв, створеної у вересні 1917 року.

Столітня війна за Україну. Новости Днепра

Спадкоємність державності

Упродовж 1917—21 років в Україні змінилося кілька форм державнос­ті. 29 квітня 1918-го Всеукраїнський хліборобський конгрес у Києві про­голосив Павла Скоропадського геть­маном всієї України — й на зміну УНР прийшла Українська держава, або Гетьманат. Після антигетьманського повстання у листопаді-грудні 1918 року Скоропадський зрікся влади, й було відновлено УНР із Директорією на чолі. У листопаді 1918-го на землях Галичини, Закарпаття й Північної Буко­вини утворилася Західно-Українська Народна Республіка, лідери якої 22 січня 1919 року підписали із Директо­рією Акт Злуки. Керівники ЗУНР споді­валися на допомогу Києва в боротьбі із Польщею та Румунією, які зазіхали на західноукраїнські території, але ця допомога тривала недовго: в лютому 1919 року очільники УНР самі були змушені залишити Київ, а згодом і взагалі Україну, яку окупували більшо­вики.

Проте українські державні установи не припинили своє існування. 1921 року у Варшаві створений Державний центр УНР в екзилі (у вигнанні) на чолі із головним отаманом (після 1944-го — президентом УНР). Центр змінював своє місцеперебування, але не припи­няв діяльності аж до 1992 року. Його представники об’єднували та підтри­мували українських емігрантів, нала­годжували співпрацю з міжнародними організаціями та західними країнами, інформували світ про «українське пи­тання» та злочини радянської влади — Голодомор 1932—33 років і політичні репресії в Україні.

22 серпня 1992 року останній пре­зидент ДЦ УНР Микола Плав’юк пере­дав прапор, державну печатку і пре­зидентські клейноди разом зі своїми повноваженнями першому Президен­ту незалежної України Леоніду Кравчу­ку. Цей символічний акт нагадав про те, що 24 серпня 1991 року українська незалежність насправді була не прого­лошена, а відновлена.

Столітня війна за Україну. Новости Днепра

Гетьман Павло Скоропадський

Столітня війна за Україну. Новости Днепра

Грушевський Михайло Сергі́йович

Столітня війна за Україну. Новости Днепра Столітня війна за Україну. Новости Днепра

Поделиться:

Читайте также: